Goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs

De Engelse taal wordt steeds belangrijker. Leerlingen komen bijna dagelijks met het Engels in aanraking via media en games. Het Platform Onderwijs2032 vindt daarom dat ook Engels een kernvak moet worden in het onderwijs. Met name in het basisonderwijs verdient Engels meer aandacht. Dat verbetert de aansluiting op het voortgezet onderwijs, waar Engels al een kernvak is. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat leerlingen die al op jonge leeftijd Engels leren communicatief vaardiger zijn dan andere leerlingen. Het aanleren van de Nederlandse taal wordt daarbij niet gehinderd, ook als Nederlands niet de moedertaal is. (Zie voor een overzicht van de gebruikte onderzoeken de literatuurlijst van het eindadvies.) Het Platform benadrukt dat Engels op jonge leeftijd spelenderwijs moet worden aangeleerd, bijvoorbeeld in de vorm van liedjes en spelletjes. Net als bij het Nederlands is het van belang dat de school de vaardigheden lezen, spreken, luisteren en schrijven zoveel mogelijk in samenhang aanbiedt.

In 2017 verzorgt Het Bijleslokaal in Naarden weer Engelse cursussen in groepjes van maximaal 5 kinderen uit alle groepen van de basisschool. Onder leiding van een ervaren docente (English native speaker) oefenen en converseren de kinderen op een speelse manier met elkaar.

Meer info of aanmelden

Gratis proefles

Voordat u beslist waar en van wie uw kind bijles krijgt, wilt u vast eerst komen kennismaken. Dat kan geheel vrijblijvend. Tijdens deze kennismaking maakt uw kind een instaptoets en bepalen we het niveau van de bijlessen.
(Deze gratis proefles is niet van toepassing op Engelse les).

Vul het contactformulier in of bel 035-8889078.

Cute little boy with Tablet PC

Jonge kinderen en huiswerk: 5 tips

In groep 4 begint het al: huiswerk! Het Kinderen voor Kinderen-koor zong aan het begin van de jaren 80 al over de frustraties van al dat huiswerk.

Wat kunnen wij, als ouders, er aan doen dat onze kinderen niet te veel problemen maken van hun huiswerk?

1. structuur

Je weet in de jongere groepen welke dagen kinderen huiswerk meekrijgen en wanneer het ingeleverd moet worden. Zorg ervoor dat je iedere week op een bepaald tijdstip samen met je kind het huiswerk maakt. En liever niet de avond voordat het ingeleverd dient te worden. Zo wordt je kind niet elke keer verrast of chagrijnig.

2. speeltijd

Laat je kind gewoon spelen na schooltijd. Plan het huiswerk bijvoorbeeld in om 17.30 uur aan de keukentafel. Terwijl je kookt of opruimt, kan je kind het huiswerk maken en tussendoor vragen stellen. Dit werkt natuurlijk alleen bij ouders die een keer of vaker in de week op tijd thuis zijn. Heb je een fulltime baan, doe het dan na het eten, of misschien al tijdens het toetje.

3. leuker

Hoe jonger het kind, hoe meer het wil spelen. Laat ze zoveel mogelijk zelf het huiswerk doen, maar jij zorgt er als ouder voor dat het snel en soepel gebeurt. Wellicht met een spelletje: kun jij in 1 minuutje die som maken?

4. Belonen

Met beloning bedoel ik niet direct een snoepje, cadeautje of belofte om naar het pretpark te gaan. Geef een knuffel, aai over zijn bol of zeg dat je trots op hem bent. Zet een lekker kopje thee, een koekje erbij en maak het gezellig. Ook de belofte dat het kind nadat het huiswerk af is naar zijn favoriete tv programma mag kijken doet wonderen.

5. creatief

Ben je het door alle drukte vergeten, en het moet nog even snel tijdens een speeldate gebeuren? Wees creatief: laat de kinderen schooltje spelen en doe even mee als juf tot het huiswerk af is. Zelfs ‘buitenspeelkinderen’ willen hier aan meedoen, mits je erna een balletje met ze trapt tijdens de ‘gymles’.

Als de kinderen ouder worden, komen er ook toetsen om de hoek kijken; topografie, nieuwsbegrip, boekbesprekingen, spreekbeurten. Laat het kind zoveel mogelijk zelf doen, ook al ziet zijn Powerpoint presentatie waaraan hij uren heeft geploeterd, er vreselijk uit en staat het vol met spelfouten. Later kun je er samen doorheen lopen en de fouten er uit halen.Probeer het niet te mooi te maken, het is immers zijn huiswerk.

Zoek op internet naar kaarten van Nederland en laat het kind het zelf printen en bijvoorbeeld inkleuren of de provincies, steden en rivieren er zelf bij schrijven.

Je kunt zelf een klein proefwerkje in elkaar flansen en de kinderen het samen met een vriendje of vriendinnetjes laten maken. Jij speelt voor leraar en zet rode strepen en krullen.

De tafels kun je op veel manieren oefenen, maar een papier met alle tafels in het toilet ophangen kan ook helpen!

Succes!

huiswerk

Start CITO-training op maandag 7 november

Om uw kind goed voor te bereiden op de CITO-toetsen kunt u uw kind aanmelden voor een CITO-training van 10 lessen van 45 minuten. In groepjes van maximaal 5 kinderen wordt intensief geoefend onder begeleiding van een ervaren leerkracht.

Op maandag 7 november om 16.30 uur gaat de training van start.

Meldt u uw kind individueel aan (wij stellen het groepje samen) dan betaalt u €25,00 per kind per les. Meldt u zelf een groepje aan, dan gelden de volgende tarieven per kind per les:

3 kinderen: €20,00
4 kinderen: €17,50
5 kinderen: €15,00

Aanmelden of meer info opvragen kan via het contactformulier.

Wilt u uw kind aanmelden maar het tijdstip komt niet uit? Neem dan even contact op met Het Bijleslokaal via 035-8889078.

Weer naar school

De scholen in het Gooi gaan volgende week weer beginnen. Het normale ritme dient zich weer aan; vroeg opstaan, ontbijtje naar binnen, op de fiets en hup … de klas in en aan het werk. Voor kinderen is het ritme fijn, het geeft ze houvast. Ondanks dat ze misschien niet naar school willen na zo’n heerlijk lange vakantie, is het wel goed voor ze.

De eerste periode na de zomer op school is ons wel bekend: nieuw klaslokaal, nieuwe juf, gladde nieuwe schriften, frisse tafeltjes, mooi geslepen potloden. Maar ook nieuwe leerstof, nieuwe vakken, nieuw huiswerk. Een enkeling doet het jaar over, een ander kindje is nieuw. Spannend.

Niet bij alle leerlingen gaat het automatisch goed, al deze ‘vertrouwde’ veranderingen. Concentratieproblemen, huiswerk ellende, ingewikkelde rekensommen en moeilijke spellingoefeningen gooien roet in het eten. En die vervelende CITO die al weer snel voor de deur staat. Het leven van een basisschoolkind gaat niet altijd over rozen.

Als het met de concentratie van je kind niet wil lukken, als de uitleg van de juf of meester maar niet beklijft of als je het als vader of moeder niet meer zien zitten om te assisteren bij het huiswerk, dan is een steuntje in de rug een uitkomst. De begeleidsters van Het Bijleslokaal helpen je zoon of dochter bij vakken die moeilijk zijn. In 10 lessen zie je dat hij/zij de stof al beter begrijpt. Of het nu de persoonlijke aandacht is of het kwartje dat eindelijk valt na een andere manier van uitleggen, het kind heeft er de rest van het schooljaar baat bij.

Kennis maken met ons? Bel voor een intake gesprek: tel. 035-8889078 of vul het contactformulier in. Direct mailen kan ook naar info@hetbijleslokaal.nl

In verband met de verbouwing van gebouw De Hoed is de tijdelijke bijleslocatie:

Gansoordstraat 52, 1411 RJ Naarden Vesting

 

Nu ook Engelse les

Engelse les is op alle basisscholen verplicht vanaf groep 7. Sommige basisscholen beginnen al in groep 1, anderen in groep 3 of hoger.

Op het voortgezet onderwijs en vervolgopleidingen is de Engelse taal steeds belangrijker geworden en telt als ‘kernvak’ zwaarder mee. Om de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs goed te laten verlopen is extra voorbereiding mooi meegenomen.

Wilt u uw kinderen voorbereiden of laten bijspijkeren in de Engelse taal? Dat kan. Het Bijleslokaal geeft Engelse lessen op ieder niveau op een speelse manier, waarbij woordenschat, grammatica en spreek- en luistervaardigheid aan bod komen. Op dinsdag, woensdag en donderdag vinden de groepslessen plaats, maar andere middagen in ook mogelijk in overleg. Meldt u zelf een groepje aan van minimaal 3 kinderen, dan profiteert u van een lager tarief per kind. Meer info of aanmelden.

Oefenen in de zomervakantie

Je kind goed voorbereid het nieuwe schooljaar in? Het Bijleslokaal in Naarden verzorgt in de zomervakantie bijlessen. Informeer naar de beschikbaarheid via 035-8889078 of het contactformulier.

Aan het einde van de vakantie – van 22 t/m 26 augustus – vindt de speciale Brein Opfris Week plaats. Deze hele week staat in het teken van oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Voor alle vakken en alle groepen van de basisschool. Tijdens deze week kan uw kind iedere ochtend tussen 9.30 en 12.30 uur terecht voor het volgen van een oefenbijles tegen het speciale vakantietarief van € 30,00 per 45 minuten.

Meld je aan

Toename van jonge kinderen met bijles

U bent op zoek naar bijles voor uw kind. Veel ouders vinden het te vroeg of overdreven om een basisschoolleerling al bijles te laten volgen. Maar wist u dat er steeds meer bijlessen worden aangeboden aan basisschoolkinderen, zelfs al uit groep 3?

Een veelgehoorde reden is dat er op school weinig individuele aandacht naar de kinderen kan gaan. Dat is niet zo gek. Op veel basisscholen zijn de klassen overvol, soms wel 36 leerlingen. Er is immers geen wet die een maximum voorschrijft aan het aantal kinderen in een klas. Daarnaast leiden bezuinigingen tot minder docenten. Tel daarbij op de nieuwe regeling van ‘passend onderwijs’ waar basisscholen aan moeten voldoen (kinderen die voorheen naar speciaal onderwijs gingen gaan nu naar de reguliere basisschool). De diversiteit aan kinderen en niveaus maakt het voor een leraar erg moeilijk om de prestaties op peil te houden.

Kortom: veel kinderen komen niet uit de verf op school. Volgens de Onderwijsraad presteert een op de 7 leerlingen onder zijn of haar niveau.

Veeleisende overheid

De overheid is de afgelopen jaren meer eisen gaan stellen aan de toets-scores van scholen. De Cito-normen zijn sinds 2014 aangepast; je moet nu als kind meer punten scoren voor een gemiddeld rekenniveau dan de voorgaande jaren. Ten tweede is het voor ouders steeds gebruikelijker om te kijken naar de Cito-resultaten van een basisschool. U begrijpt dat de school hierdoor hogere eisen stelt aan de leerlingen, om zo haar reputatie hoog te kunnen houden. Scholen en kinderen staan hierdoor onder druk waardoor meer kinderen gezien worden als probleem. Daarnaast zijn scholen gericht op het overgaan van kinderen, of dit nu met een 9 of een 6 gebeurt, is voor de school niet het belangrijkste aandachtspunt.

Geen differentiatie

De leerstof is gemaakt voor de gemiddelde leerling. In de praktijk krijgen grote groepen leerlingen hetzelfde onderwijs; er is weinig tijd voor individuele begeleiding. Niet gek dat er veel leerlingen naast de boot vallen: ze zijn niet gemiddeld en hebben moeite met een of meer vakken. Zwakke leerlingen raken gedemotiveerd door hun fouten; goede leerlingen blijven hangen in hun middelmatigheid.

Onvoldoende tijd

Leraren zijn 10% van hun tijd kwijt met nakijken. Ook daardoor blijft er minder tijd over om een leerling individueel feedback te geven. Terwijl het steeds meer nodig is vanwege grote klassen, meer druk op de prestatie en drukkere mondige kinderen. Leraren hebben meer tijd nodig om zich met de sociale aspecten van het kind bezig te houden, en daarmee komt de leerstof die op de Cito-toets wordt bevraagd in het gedrang.

Slechte planning

Toetsen worden aan het eind van bepaalde leerstof gegeven. Tijdens de rapport besprekingen worden ouders geconfronteerd met een lage score van hun kind zonder dat er in het schooljaar nog veel tijd is om het bij te schaven.

Betere basis door bijles

Bijlessen kunnen uw kind net dat extra duwtje in de rug geven en hen de basis beter laten beheersen. Niet alleen zitten ze daardoor lekkerder in hun vel, ze gaan wellicht ook een niveau omhoog. Ons doel is niet dat alle kinderen naar het VWO moeten, maar dat ze door een betere basis soepel door het basisonderwijs heen gaan en stabiel naar het voortgezet onderwijs kunnen.

Bijleslokaal Naarden 2 mei 2016 geopend

Op 2 mei opent Het Bijleslokaal haar deuren voor bijlessen aan kinderen van basisscholen in de omgeving van Naarden, Bussum, Huizen, Muiden en Muiderberg. Diverse docenten, orthopedagogen of opvoedkundigen zijn gelieerd aan Het Bijleslokaal en geven bijlessen aan groepjes met o.a. behulp van educatieve software.

Na schooltijd horen kinderen lekker te spelen of te sporten. Is er extra oefening nodig voor een bepaald vak, dan bieden wij dat op een manier aan dat het kind ervan leert en er lol in heeft. Met behulp van een computer of tablet, in een groepje met 2 of meer andere kinderen, is de bijles leuk en leerzaam.

We willen het beste voor ons kind, maar wie heeft er ’s avonds nog puf om na het werk, het koken, het huishouden en de hond uitlaten de tafels te oefenen met zoonlief, die liever filmpjes kijkt of buiten speelt? Het Bijleslokaal ontlast u als ouder en helpt de kinderen met automatiseren, rekenen, lezen, spelling, Engels of andere vakken die moeizaam gaan.