Rekencursus

Heeft uw kind uit groep 6, 7 of 8 moeite met rekenen? Kan hij/zij nog steeds niet goed automatiseren? Wij kunnen helpen de rekenvaardigheid op te krikken met de Rekencursus van 3 maanden.

Oefenen

Goed leren rekenen is een kwestie van veel oefenen. Rekenen is een basisvaardigheid, die in groep 3 aangeleerd wordt. Niet alle kinderen kunnen goed meekomen op de basisschool. Door heldere uitleg en persoonlijke aandacht kunnen vrijwel alle kinderen leren hoe ze alle sommen kunnen oplossen.

Wat houdt de Rekencursus in?

Uw kind komt gedurende 3 maanden 2 x per week na school 45 minuten sommen oefenen met de professionele docente. Daarbij wordt de basis behandeld en de toepassingen. Iedere week krijgt de leerling huiswerk mee. Aan het eind van de cursus maakt de leerling een toets en kan hij/zij een diploma halen.

Profijt

Na de cursus beheerst uw kind de basisschoolleerstof rekenen vanaf groep 3 tot en met groep 8. Wanneer een leerling goed en snel kan rekenen, heeft hij/zij in de toekomst ook minder moeite met de exacte vakken zoals wiskunde, scheikunde, natuurkunde, informatica en techniek.

De kosten vindt u hier.