Wanneer bijles

De ondersteuning die Het Bijleslokaal biedt kan voor verschillende doeleinden worden ingezet:

  • inhalen van een achterstand bij rekenen, spelling, technisch of begrijpend lezen
  • op niveau houden van de leerling /¬†voorkomen dat het kind een achterstand oploopt
  • voorbereiden op Cito-toetsen

Regelmatig komt het voor dat leerlingen goed scoren op methodetoetsen maar deze scores niet overeen komen met de Cito-scores. Het Bijleslokaal onderzoekt waar deze verschillen vandaan komen en helpt de leerling te presteren op zijn of haar hoogst haalbare niveau.

Blijkt uw kind dyslexie of dyscalculie te hebben, dan kunnen wij de begeleiding verzorgen. Een dyslexie- of dyscalculieverklaring geven wij niet af, wij verwijzen u dan graag door naar een geregistreerde orthopedagoog.