Brugklascursus Nederlands

Nederlands is een kernvak op de middelbare school. Maar veel kinderen hebben moeite om voldoendes te halen voor dit schijnbare ‘makkelijke’ vak. En dan komt daar ook nog het nieuws bij dat deze week verscheen:

De oproep van de Inspectie van het Onderwijs vorige week over een verplichte voldoende voor het examen Nederlands heeft veel losgemaakt bij scholieren en docenten. Volgens de inspectie zouden eindexamenkandidaten in het vervolg enkel een diploma moeten krijgen als zij voor Nederlands minimaal een 5,5 scoren. Zo zouden ze beter voorbereid zijn op wat ze daarna gaan doen. Nu kunnen scholieren nog slagen met een onvoldoende voor Nederlands. Dat versterkt bij de inspectie de zorgen over het taalniveau. (Bron: NOS, 17 mei 2023)

Je kunt dus maar beter voorbereid zijn. Vandaar dat we deze zomer een basiscursus Nederlands van 3 ochtenden organiseren, die voor alle niveaus (VMBO, HAVO, VWO) geschikt is. Een kundige ervaren leerkracht verzorgt de cursus.

Voor wie?

Kinderen die:

 • van groep 8 naar de brugklas gaan
 • van de brugklas naar het tweede jaar gaan

Inhoud cursus

Grammatica: zinsontleding, woordsoorten, werkwoordspelling.

Begrijpend lezen: verbanden leggen, vraagstelling, tekstopbouw, signaal- en verbindingswoorden, soorten teksten herkennen, woordenschat, schrijven.

Het wordt op een manier aangeleerd, zodat de regels beklijven en de kinderen een goede basisvaardigheid opbouwen.

Wanneer?

Om de pubers niet te veel te belasten in de zomervakantie starten we niet al te vroeg en hebben zij de middag vrij om leuke dingen te doen!

Dinsdag 29 augustus 10.00 – 13.00 uur
Woensdag 30 augustus 10.00 – 13.00 uur
Donderdag 31 augustus 10.00 – 13.00 uur

Groepjes

We gaan van start bij minimaal 4 kinderen.
De groepsgrootte is maximaal 10 kinderen.

Waar?

Bibliotheek Naarden, Majoor Kampsstraat 3

Kosten

De kosten bedragen € 225,- per persoon, dit is inclusief materiaal en versnaperingen.

Meld je kind hieronder aan!

  Naam leerling

  School en groep/klas/niveau

  Naam ouder/verzorger

  E-mail

  Telefoonnummer

  Toelichting (eventueel)