Team

EVEN VOORSTELLEN

Esther Menken is oprichtster van Het Bijleslokaal. Daarnaast geeft zij typecursussen.

esthermenken3Op scholen komt het regelmatig voor dat kinderen niet automatisch mee kunnen komen. Ik ondervond dat aan den lijve doordat mijn dochter in groep 5 moeite had met rekenen. Terwijl ik op zoek ging naar een goede bijles, kwam ik in aanraking met een aantal ouders met hetzelfde probleem. Ik heb Het Bijleslokaal opgericht met de gedachte dat (groepsgewijs) bijles krijgen met behulp van oa software leerzaam en leuk is voor jonge kinderen.

Irene Bakker is groepsleerkracht in het basisonderwijs en is daarnaast begeleidster bij Het Bijleslokaal.

Irenebakker2Geïnspireerd door mijn zoon die ik met liefde en enthousiasme help met leren, heb ik me omgeschoold tot juf. In juli 2013 ben ik afgestudeerd aan de IPABO met een cum laude propedeuse en een excellentietraject. De afgelopen jaren heb ik veel werkervaring opgedaan op verschillende scholen. Naast het werken op school vind ik het erg leuk om kinderen te helpen bij het leren. Ik merk dat alle kinderen deze extra aandacht prettig vinden. Met extra hulp kunnen de kinderen hun niveau verbeteren. Bovendien krijgen ze weer zelfvertrouwen waardoor de motivatie op school groter wordt.

Vera Postmus is intern begeleider op een basisschool en verzorgt daarnaast trainingen Leren Leren en bijlessen bij Het Bijleslokaal.

Als juf op een basisschool kwam ik erachter dat ik een mate van verdieping miste. Na de PABO heb ik een aantal jaar voor de klas gestaan, maar mijn interesse naar gedrag en de manier waarop kinderen de kennis tot zich nemen, bleef groeien. Deze nieuwsgierigheid heeft er toe geleid dat ik Orthopedagogiek ben gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Als orthopedagoog werk ik nu als intern begeleider op een basisschool. In mijn tijd binnen het onderwijs heb ik ervaren dat ieder kind een eigen manier van informatie verwerken heeft. De methodes waarmee de stof wordt aangeboden in de klas sluiten niet bij ieder kind aan. Dit zorgt er soms voor dat een kind het plezier in school/leren verliest, wat kan leiden tot een achterstand en een gedemotiveerd kind. Ik begeleid kinderen en leerkrachten bij het zoeken naar een methode die past bij het kind, zodat het leren voor kinderen weer leuk wordt. Om zo met plezier tot een beter resultaat te komen.

Marieke Gorter verzorgt bijlessen, trainingen Leren Leren, weerbaarheid en faalangst bij Het Bijleslokaal.

Marieke Gorter

Als moeder van drie meiden in de basisschool leeftijd zie ik dat de klassen in het huidige onderwijs best groot zijn. Hierdoor is er niet altijd voldoende aandacht voor het individuele kind. Juist daar waar de basis gelegd wordt voor de toekomst van een kind zou er voldoende aandacht moeten zijn voor maatwerk.
Vakspecifieke bijles kan een kind soms net dat extra duwtje in de rug geven, maar er kan ook sprake zijn van een andere oorzaak waardoor een leerling niet optimaal kan presteren. Het nader onderzoeken waarom er sprake is van onderpresteren is een essentiële stap in de begeleiding van een kind. Middels het afronden van de opleiding Beeld en Brein Combi Coach en de opleiding STERKerSTAAN faalangsttrainer heb ik mij verder verdiept in de veel voorkomende oorzaken van onderpresteren. Ik heb mij verder toegelegd op de Leren-leren methode, het beelddenken en weerbaarheidstrainingen. Het vergroten van het zelfvertrouwen van een leerling op jonge leeftijd is immers van groot belang voor de toekomst van het kind. Iets waar ik kinderen graag bij help.