Spelling

Om goed te leren te spellen moet een kind weten welke strategie hij moet toepassen. Schrijf je het woord zoals het klinkt (‘luisterwoorden’) of is het een woord waarvan je domweg moet onthouden hoe je het schrijft (‘weetwoorden’). Of is er wellicht een spellingsregel van toepassing (‘regelwoorden’)?

Het aanleren van de spellingsregels is in alle groepen dan ook vaste prik. Leren kinderen in groep 4 nog voornamelijk woorden van één lettergreep spellen, vanaf groep 5 worden die regels verbreed naar woorden van twee of drie lettergrepen. Ook komen er nieuwe spellingcategorieën aan bod. In groep 6 wordt een begin gemaakt met het aanleren van de werkwoordspelling.

Op scholen wordt de spelling getoetst door middel van het ‘dictee’. Kinderen die daarmee moeite hebben, zullen extra moeten oefenen om de stof te beheersen.

Welke spellingsregels leren de kinderen nu eigenlijk per groep? Klik op de gewenste groep voor een korte samenvatting van de stof.

Groep 3 en 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

Bron: www.thuisinonderwijs.nl en www.wijzeroverdebasisschool.nl