Voorwaarden

Afspraken nakomen

Bij individuele bijlessen

Zodra je verhinderd bent voor een bijles of training, dan graag ruim van tevoren (uiterlijk 24 uur) contact opnemen (telefonisch of via Whatsapp) om de afspraak te annuleren. Mocht er mogelijkheid zijn, dan kan de les worden ingehaald.

Wordt een bijles last minute afgezegd, dan zijn we genoodzaakt het gewone tarief te berekenen.

Bij groepslessen

Een groepsles (zoals Cito-training, Engelse les of typeles) kan niet geannuleerd worden. Mocht je kind een keer niet aanwezig kunnen zijn, dan gaat de groepsles voor de andere kinderen door en wordt de les gewoon doorberekend.

Als de begeleider verhinderd is bij een individuele bijles of groepsles, dan zullen we ons inspannen om een vervanger te regelen of de les te verplaatsen.

Opzeggen

Stoppen met de bijlessen of deelname aan de groepsles is gedurende het hele schooljaar mogelijk. Graag horen wij dat een maand van te voren, zodat we in de gelegenheid zijn om de lessen opnieuw in te plannen.

Verantwoordelijkheid

Het Bijleslokaal ondersteunt kinderen in het leren. We doen er alles aan om de resultaten te verbeteren, maar we kunnen geen wonderen verrichten; we kunnen dan ook niet aansprakelijk gesteld worden als een kind niet vooruit gaat. Ouders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hun keuzes en beslissingen ten aanzien van hun kind.

Facturatie

Wekelijkse individuele bijlessen worden aan het eind van de maand gefactureerd, de wekelijke groepslessen aan het begin van de maand of vanaf vooraf aan de start van de Engelse les of typeles.

Voorwaarden Summerschool

Het Bijleslokaal en PLEK Huiswerkbegeleiding behouden zich het recht om de Summerschool te annuleren bij te weinig deelnemers (minder dan 6) of een extra groep samen te stellen bij te veel aanmeldingen.

Heb je je kind aangemeld en je erna toch bedacht of kan je kind om een andere reden de Summerschool niet bijwonen? Tot 14 werkdagen na je aanmelding kun je, zonder een reden op te geven, de cursus annuleren. Zijn de 14 werkdagen al voorbij, dan geldt het volgende:

  • De annulering dient via e-mail (info@hetbijleslokaal.nl) bij ons ingediend te zijn voordat de Summerschool is begonnen.
  • Bij annulering tot een maand voor aanvang van de Summerschool bent je 20% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
  • Bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de Summerschool bent je 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
  • Bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang van de Summerschool dien je het volledige overeengekomen bedrag te betalen.
  • Na aanvang van de Summerschool is annulering niet meer mogelijk, evenals een tussentijdse beĆ«indiging geeft geen recht op terugbetaling

Als je kind op het laatste moment verhinderd is, dan mag een ander na overleg de plaats innemen. Deze deelnemer dient wel aan de juiste doelgroep/leeftijd te voldoen.