Cito

Trainen voor de Cito-toets

Kinderen kunnen moeite hebben met de vraagstelling van de Cito-toetsen op het gebied van rekenen (‘verhaaltjessommen’ of ‘redactiesommen’), begrijpend lezen of spelling. Voor kinderen die heel zenuwachtig zijn of zich zorgen maken over deze toetsen is het zinvol kennis te maken met de Cito-vraagstelling. Dit kan door middel van oefenprogramma’s op internet of oefenboekjes. Het is echter wel verstandig om het te begeleiden, zodat u weet waar uw kind moeite mee heeft. Het kan alleen de vraagstelling zijn, maar het is ook mogelijk dat een kind bijvoorbeeld bepaalde basiskennis nog niet goed beheerst. 

Het Bijleslokaal helpt kinderen hierbij, zodat ze beter voorbereid zijn en zich zekerder voelen over de toetsen. Je kunt je kind op twee manieren aanmelden:

Individueel

Kinderen uit alle groepen kunnen op individuele basis bijles krijgen, waarbij we de Cito-vraagstelling oefenen. Deze bijlessen kun je op elk moment in het jaar aanvragen en net zo lang door laten lopen totdat het nodig is. De kosten bedragen € 50,00 voor een les van 45 minuten, net zoals een reguliere bijles. 

Groepje

Ook kunnen kinderen les krijgen in een groepje van maximaal 3 kinderen. Kinderen uit groep 6, 7 of 8 met dezelfde hulpvraag kunnen deelnemen aan de groepstraining Rekenen, Spelling of Begrijpend Lezen om zich voor te bereiden op de eindtoets. Alle onderdelen die belangrijk zijn voor de Cito- of IEP toets worden behandeld. De Cito-training is net zoals een reguliere bijles begrijpend lezen, maar dan meer gefocussed op de opbouw van de tekst, de manier van vragen, de stappen die je moet doorlopen om de vragen te beantwoorden. De kosten bedragen € 35,00 per kind per les van 60 minuten. 

Groepslessen kunnen pas samengesteld worden, als er op dat moment een aantal kinderen met dezelfde hulpvraag zijn.  Het kan voorkomen dat een kind start met individuele les en vervolgens doorstroomt in een passend groepje. 

Meer algemene informatie over de Cito-toets vindt u hier. Veelgestelde vragen vindt u hier.

AANMELDEN:

  Naam leerling (verplicht)

  School en groep

  Naam ouder/verzorger

  E-mail (verplicht)

  Telefoonnummer

  Beschikbare groepjes, die we samentellen aan de hand van de animo:

  Groepje Cito begrijpend lezen groep 6, 7 of 8
  Groepje Cito spelling groep 6, 7 of 8
  Groepje Rekenen (in september start de 12 weken-rekencursus voor groep 7-8)
  Individuele Cito-training

   

  Leerling van C3 naar A1 Cito score