Cito

Trainen voor de Cito-toets

Kinderen kunnen moeite hebben met de vraagstelling van de Cito-toetsen op het gebied van rekenen (‘verhaaltjessommen’ of ‘redactiesommen’), begrijpend lezen of spelling. Voor kinderen die heel zenuwachtig zijn of zich zorgen maken over deze toetsen is het zinvol kennis te maken met de Cito-vraagstelling. Dit kan door middel van oefenprogramma’s op internet of oefenboekjes. Het is echter wel verstandig om het te begeleiden, zodat u weet waar uw kind moeite mee heeft. Het kan alleen de vraagstelling zijn, maar het is ook mogelijk dat een kind bijvoorbeeld bepaalde basiskennis nog niet goed beheerst. 

Het Bijleslokaal helpt kinderen hierbij, zodat ze beter voorbereid zijn en zich zekerder voelen over de toetsen. Je kunt je kind op twee manieren aanmelden:

Individueel

Kinderen uit alle groepen kunnen op individuele basis bijles krijgen, waarbij we de Cito-vraagstelling oefenen. Deze bijlessen kun je op elk moment in het jaar aanvragen en net zo lang door laten lopen totdat het nodig is. De kosten bedrage € 45,00 voor een les van 45 minuten, net zoals een reguliere bijles. 

Groep

Kinderen uit groep 7 of 8 kunnen deelnemen aan de groepstraining Rekenen, Spelling of Begrijpend Lezen om zich voor te bereiden op de eindtoets. Alle onderdelen die belangrijk zijn voor de Cito- of IEP toets worden behandeld. Deze training bestaat uit 6 lessen van 1,5 uur en vindt wekelijks plaats. De kosten bedragen € 275,00 per kind. Bij voldoende animo start iedere maand een training op vrijdagen van 16.30 tot 18.00 uur bij Het Bijleslokaal in Naarden Vesting. De trainsters zijn Vera Postmus en Marieke Gorter.

Meer algemene informatie over de Cito-toets vindt u hier. Veelgestelde vragen vindt u hier.

AANMELDEN:

  Naam leerling (verplicht)

  School en groep

  Naam ouder/verzorger

  E-mail (verplicht)

  Telefoonnummer

  Voorkeursdag- en tijdstip
  ik heb interesse in individuele training op een tijdstip in overleg

   

  Leerling van C3 naar A1 Cito score