Computer

Onze kinderen leren in de 21e eeuw. Een tijd waarin door het bedrijfsleven andere vaardigheden als belangrijk worden gezien. De wereld verandert in een snel tempo. Over de hele wereld wordt dan ook nagedacht over de vaardigheden die men in dit verband nodig heeft. Duidelijk is dat bij het leren in de 21e eeuw vaardigheden als samenwerken, kennisconstructie, creativiteit en ict een belangrijke rol spelen.

Om leerlingen goed voor te bereiden op de 21e eeuwse samenleving, is het belangrijk dat deze vaardigheden een plek krijgen in het onderwijs. Maar veel scholen vinden dit ingewikkeld. Uit onderzoek blijkt dat lessen op school over computers en het gebruik van digitale media niet of nauwelijks bijdragen aan de digitale geletterdheid van leerlingen. (Bron: Kennisnet)

Als ouders wil je kind goed voorbereiden op de toekomst. Op de basisschool hebben ze nog niet zoveel huiswerk, dus ook iets meer tijd om aan cursussen mee te doen. En de meeste kinderen vinden werken op de computer leuk. Vaak krijgen we dan ook de vraag van ouders: ‘Hoe zit het met bijlessen in 21st century skills?’ ‘Verzorgen jullie ook programmeer cursussen voor kids?’ of ‘Kan mijn kind Word en Powerpoint bij jullie leren’?

Ieder schooljaar gaan diverse cursussen van start, bij voldoende animo.