Leren leren

AANMELDEN

In het onderwijs ligt de nadruk op presteren. Het cijfer- met rapportsysteem heeft een meedogenloze consequentie: wie niet scoort, redt het niet. Veel kinderen hebben wel de capaciteiten voor een bepaald schoolniveau, maar vaak blijkt dan toch dat het niet lukt. Hoe kan dat? Ervaring leert dat kinderen niet weten hoe ze moeten leren. Zaken als spreekbeurt/werkstuk (hoe zet ik dat op?) huiswerk plannen (help, ik red het nooit), tekstbegrip (wat moet ik precies leren?), doorzettingsvermogen (ik heb toch wel genoeg geleerd) en zelfkennis (ken ik de leerstof wel echt?) zijn de basis voor goede cijfers.

Een goede voorbereiding op de brugklas is de training Leren Leren, speciaal voor basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat alle kinderen baat hebben bij deze gestructureerde, visuele manier van leren. Daarbij is het effect bij omstandigheden als dyslexie, AD(H)D, ASS, hoogbegaafdheid en beelddenken enorm positief gebleken. Jeugd ervaart (eindelijk) succes bij het leren, waardoor het zelfvertrouwen groeit en dus ook de motivatie. Leren wordt weer zoals het moet zijn: leuk en met resultaat.

Door deelname aan deze training:

 • leert een kind geheugentechnieken aan
 • verbetert het tekstbegrip middels de unieke Kleurmethode
 • leert een kind de technieken aan van de conceptmap (gestructureerde Mindmap)
 • leert een kind informatie via een snellere breinroute naar het langetermijngeheugen te brengen
 • maakt een kind bewust van zijn/haar talenten

Wat komt er precies aan bod tijdens de training?

 • Een planning maken
 • Een planning uitvoeren
 • Doelen stellen
 • Een plan maken om het doel te behalen
 • Woordjes leren
 • Samenvatten
 • Mindmappen
 • Jezelf overhoren
 • Concentreren
 • Discipline om een doel te bereiken
 • Reflecteren op een toets
 • Een foutenanalyse maken van een toets
 • Reflecteren op eigen gedrag
 • Om hulp vragen
 • Successen te vieren
 • Erop te vertrouwen dat je het wel kan!

Trainster
De training wordt verzorgd door Vera Postmus, ervaren trainster van de Leren Leren methode.
De groep bestaat uit maximaal 4 deelnemers.

Opbouw van de training
De training bestaat uit 3 sessies van 1,5 uur, na schooltijd.

 1. In de eerste sessie leren de kinderen in beeld, tekstueel of auditief te leren. De trainster signaleert wat het beste werkt per kind.
 2. De tweede sessie gaat om beter leren en het geheugen trainen d.m.v. de Kleurmethode en het Conceptmapping.
 3. In de laatste sessie leren de kinderen plannen, agendabeheer, het voorbereiden op en het maken van een toets.

Na afloop van de derde sessie zijn ouders van harte welkom om te horen wat hun kind allemaal heeft gedaan en geleerd tijdens de training.

Kosten
De kosten van training bedragen € 95,- (3 middagsessies, incl. materialen, incl. BTW).

Data
De trainingsdata in 2019 worden nog gepland. Geef uw voorkeur voor tijdstip aan op het aanmeldformulier.

De training kan ook individueel of voor een hele klas op maat verzorgd worden, vraag naar de mogelijkheden.

AANMELDEN