Leren leren

Meld je onderaan deze pagina aan voor de 3-daagse groepstraining in oktober/november 2022 in Blaricum

TRAINING VOOR (AANKOMENDE) BRUGKLASSERS

In het onderwijs ligt de nadruk op presteren. Het cijfer- met rapportsysteem heeft een meedogenloze consequentie: wie niet scoort, redt het niet. Veel kinderen hebben wel de capaciteiten voor een bepaald schoolniveau, maar vaak blijkt dan toch dat het niet lukt. Hoe kan dat? Ervaring leert dat kinderen niet weten hoe ze moeten leren. Zaken als spreekbeurt/werkstuk (hoe zet ik dat op?) huiswerk plannen (help, ik red het nooit), tekstbegrip (wat moet ik precies leren?), doorzettingsvermogen (ik heb toch wel genoeg geleerd) en zelfkennis (ken ik de leerstof wel echt?) zijn de basis voor goede cijfers.

Een goede voorbereiding op de middelbare school is de training Leren Leren, speciaal voor leerlingen uit de brugklas. Is uw kind reeds tweedeklasser en blijkt hij/zij moeite te hebben met het leren van de stof, het plannen, etc? Ook dan is de training leerzaam. Voor groep 8 organiseren we aan het einde van het schooljaar trainingen. 

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat alle kinderen baat hebben bij deze gestructureerde, visuele manier van leren. Daarbij is het effect bij omstandigheden als dyslexie, AD(H)D, ASS, hoogbegaafdheid en beelddenken enorm positief gebleken. Jeugd ervaart (eindelijk) succes bij het leren, waardoor het zelfvertrouwen groeit en dus ook de motivatie. Leren wordt weer zoals het moet zijn: leuk en met resultaat.

Door deelname aan deze training:

 • leert een kind geheugentechnieken aan
 • verbetert het tekstbegrip middels de unieke Kleurmethode
 • leert een kind de technieken aan van de conceptmap (gestructureerde Mindmap)
 • leert een kind informatie via een snellere breinroute naar het langetermijngeheugen te brengen
 • maakt een kind bewust van zijn/haar talenten

Wat komt er precies aan bod tijdens de training?

 • Een planning maken
 • Een planning uitvoeren
 • Doelen stellen
 • Een plan maken om het doel te behalen
 • Woordjes leren
 • Samenvatten
 • Mindmappen
 • Jezelf overhoren
 • Concentreren
 • Discipline om een doel te bereiken
 • Reflecteren op een toets
 • Een foutenanalyse maken van een toets
 • Reflecteren op eigen gedrag
 • Om hulp vragen
 • Successen te vieren
 • Erop te vertrouwen dat je het wel kan!

Trainers

De training wordt verzorgd door Vera Postmus en Marieke Gorter, ervaren trainsters van de Leren Leren methode. 

Opzet van de training

Deze training bestaat uit 3 sessies en een terugkomsessie van 1,5 uur.

 1. In het eerste blok (sessie 1) leren kinderen om op zoek te gaan naar hun eigen leermotivatie en hoe zij haalbare doelen kunnen stellen. De kinderen leren hoe zij hun eigen talenten in kunnen zetten bij het leren en wat juist hun leervalkuilen zijn.
 2. In het tweede blok (sessie 2) leren kinderen hoe hun hersenen het beste informatie opnemen en onthouden en hoe ze de lesstof gemakkelijker kunnen onthouden. Verschillende leertechnieken krijgen de aandacht, waaronder de kleurmethode en mindmappen.
 3. In het laatste blok (sessie 3) leren de kinderen plannen, agendabeheer, het voorbereiden op en het maken van een toets.
 4. Tijdens de terugkomsessie bekijken we of het de kinderen is gelukt om de aangeleerde technieken toe te passen. Ook is er ruimte om ervaringen te delen en vragen te stellen.

Na afloop van de training zijn ouders van harte welkom om te horen wat hun kind allemaal heeft gedaan en geleerd.

Kosten

De kosten van de sessies gezamenlijk bedragen € 200,-. (incl. materialen, incl. BTW).

Data en tijden

De training bestaat uit 3 opeenvolgende sessies (1 per week) en een terugkomsessie (ca 6-8 weken later):

Data: vrijdag 28 oktober, 4 en 11 november 2022. Datum van de terugkomsessie: in overleg. 

Tijd: 15.30-17.00 uur.

Locatie

Binnendelta 10G, 1261 WZ Blaricum

Overige info

De training gaat door bij minimaal 3 en maximaal 5 deelnemers. De training kan ook individueel of voor een hele klas op maat verzorgd worden, vraag naar de mogelijkheden.

De training kan ook individueel in Naarden-Vesting verzorgd worden.

Heeft u vragen? Neem dan contact op!

AANMELDEN

  Naam leerling

  School en groep of klas

  Naam ouder/verzorger

  E-mail

  Telefoonnummer

  Voorkeursdag- en tijdstip
  bij Het Bijleslokaal in een groep op 28 oktober, 4 en 11 november 2022
  bij Het Bijleslokaal individueel
  in de zomervakantie

  Toelichting (eventueel)

  “Ik heb het idee dat de cursus George zeker het een en ander heeft geleerd. En het heeft geholpen om zijn motivatie terug te vinden. Ik zie zijn cijfers langzaam de goede richting weer op gaan dus dat is heel erg fijn.”  Caro Maassen