Leren leren

TRAINING VOOR GROEP 8 EN BRUGKLASSERS

In het onderwijs ligt de nadruk op presteren. Het cijfer- met rapportsysteem heeft een meedogenloze consequentie: wie niet scoort, redt het niet. Veel kinderen hebben wel de capaciteiten voor een bepaald schoolniveau, maar vaak blijkt dan toch dat het niet lukt. Hoe kan dat? Ervaring leert dat kinderen niet weten hoe ze moeten leren. Zaken als spreekbeurt/werkstuk (hoe zet ik dat op?) huiswerk plannen (help, ik red het nooit), tekstbegrip (wat moet ik precies leren?), doorzettingsvermogen (ik heb toch wel genoeg geleerd) en zelfkennis (ken ik de leerstof wel echt?) zijn de basis voor goede cijfers.

Een goede voorbereiding op de middelbare school is de training Leren Leren, speciaal voor leerlingen uit groep 8 en de brugklas. 

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat alle kinderen baat hebben bij deze gestructureerde, visuele manier van leren. Daarbij is het effect bij omstandigheden als dyslexie, AD(H)D, ASS, hoogbegaafdheid en beelddenken enorm positief gebleken. Jeugd ervaart (eindelijk) succes bij het leren, waardoor het zelfvertrouwen groeit en dus ook de motivatie. Leren wordt weer zoals het moet zijn: leuk en met resultaat.

Door deelname aan deze training:

 • leert een kind geheugentechnieken aan
 • verbetert het tekstbegrip middels de unieke Kleurmethode
 • leert een kind de technieken aan van de conceptmap (gestructureerde Mindmap)
 • leert een kind informatie via een snellere breinroute naar het langetermijngeheugen te brengen
 • maakt een kind bewust van zijn/haar talenten

Wat komt er precies aan bod tijdens de training?

 • Een planning maken
 • Een planning uitvoeren
 • Doelen stellen
 • Een plan maken om het doel te behalen
 • Woordjes leren
 • Samenvatten
 • Mindmappen
 • Jezelf overhoren
 • Concentreren
 • Discipline om een doel te bereiken
 • Reflecteren op een toets
 • Een foutenanalyse maken van een toets
 • Reflecteren op eigen gedrag
 • Om hulp vragen
 • Successen te vieren
 • Erop te vertrouwen dat je het wel kan!

Trainers en methode

De training wordt verzorgd door Vera Postmus en/of Marieke Gorter, ervaren trainsters van instituut Leren en Groeien in Blaricum, die de ‘Leren leren methode’ toepassen. 

De Leren leren methode zorgt ervoor dat lesstof sneller en effectiever naar het langetermijngeheugen wordt gebracht. De methode werkt met de talenten van het visuele leersysteem (het beelddenken). Er wordt in deze methode gebruik gemaakt van associaties, beeld en taal, integratie met het eigen lichaam en inzicht en doorzicht. De Leren leren methode is voor alle jeugd in het basis- en voortgezet onderwijs.  

Opzet van de groepstraining

Deze groepstraining bestaat uit 4 sessies van 75 minuten.

 1. Ten eerste leren kinderen om op zoek te gaan naar hun eigen leermotivatie en hoe zij haalbare doelen kunnen stellen. De kinderen leren hoe zij hun eigen talenten in kunnen zetten bij het leren en wat juist hun leervalkuilen zijn.
 2. Vervolgens leren kinderen hoe hun hersenen het beste informatie opnemen en onthouden en hoe ze de lesstof gemakkelijker kunnen onthouden. Verschillende leertechnieken krijgen de aandacht, waaronder de kleurmethode en mindmappen.
 3. Tenslotte leren de kinderen plannen, agendabeheer, het voorbereiden op en het maken van een toets.
 4. Na de training (wanneer ze zelf hebben kunnen ervaren op school wat ze met het geleerde kunnen doen) kunnen kinderen contact blijven houden met de docenten, om te bekijken of het de kinderen is gelukt om de aangeleerde technieken toe te passen. Ook is er altijd ruimte om ervaringen te delen en vragen te stellen.

Kosten

De kosten van de training bedragen € 165,-. per persoon (incl. materialen, incl. BTW).

Data en tijden

De training voor groep 8 leerlingen gaat van start op 7 juni 2024

De training bestaat uit 4 sessies van 75 minuten op vrijdagen 7, 14, 28 juni en 5 juli 2024.

Tijd: 16.30 – 17.45 uur

Locatie

Turfpoortstraat 26 in Naarden Vesting

Overige info

De training gaat door bij minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers. 

Individueel of in de klas is de training ook mogelijk.

Heeft u vragen? Neem dan contact op!

AANMELDEN

  Naam leerling

  School en groep of klas

  Naam ouder/verzorger

  E-mail

  Telefoonnummer

  Voorkeursdag- en tijdstip

  bij Het Bijleslokaal in een groep vanaf 7 juni 2024
  bij Het Bijleslokaal individueel

  Toelichting (eventueel)

  “Ik heb het idee dat de cursus George zeker het een en ander heeft geleerd. En het heeft geholpen om zijn motivatie terug te vinden. Ik zie zijn cijfers langzaam de goede richting weer op gaan dus dat is heel erg fijn.”  Caro Maassen