Bijleslokaal basisschool Naarden Bussum

Bijles

AANMELDEN

Ervaren juffen van Het Bijleslokaal bieden bijlessen voor kinderen van de basisschool of brugklas in de regio Naarden, Bussum, Huizen (Blaricummermeent) en Amstelveen. De ondersteuning die Het Bijleslokaal biedt kan voor verschillende doeleinden worden ingezet:

  • inhalen van een achterstand bij rekenen, spelling, technisch of begrijpend lezen
  • op niveau houden van de leerling / voorkomen dat het kind een achterstand oploopt
  • voorbereiden op Cito-toetsen of doorstroomtoets

Regelmatig komt het voor dat leerlingen het goed doen bij de tussentijdse methodetoetsen, maar dat deze scores niet overeen komen met de Cito-scores. Het Bijleslokaal onderzoekt waar deze verschillen vandaan komen en helpt de leerling te presteren op zijn of haar hoogst haalbare niveau.

Het Bijleslokaal maakt gebruik van educatieve softwareprogramma’s of traditionele papieren methodes, persoonlijk passend bij het niveau van ieder kind. De bijlessen worden individueel verzorgd, maar in overleg kan bijles ook in een groepje gegeven worden.

De bijlessen en trainingen

De bijlessen die op lokatie (of indien nodig online) worden georganiseerd:

Daarnaast verzorgt Het Bijleslokaal in samenwerking met professionals:

Individuele bijles: 45 of 60 minuten met een juf één op één les in Naarden-Vesting

Online bijles: 45 of 60 minuten met een juf één op één les via Zoom of Teams

Groepsles Cito-training: 60 minuten in een groepje van 2 tot 3 kinderen van vergelijkbaar niveau in Naarden-Vesting

Rekencursus: 2 x 60 minuten in de week in een groepje van 4 tot 6 kinderen

Persoonlijk

Wij vinden persoonlijk contact belangrijk en hebben we graag een goede verstandhouding met ouders en eventueel met de leerkracht van de kinderen. We plannen en geven terugkoppeling van de prestaties voor of na de les, via telefoon, mail of whatsApp. Ouders kunnen altijd bij ons terecht met vragen of suggesties.

Dyslexie of dyscalculie

Blijkt uw kind dyslexie of dyscalculie te hebben, dan kunnen wij de begeleiding verzorgen. Een dyslexie- of dyscalculieverklaring geven wij niet af, wij verwijzen u dan graag door naar een geregistreerde orthopedagoog.

AANMELDEN