Beelddenkonderzoek

Beelddenkonderzoek bij kinderen

Wanneer u opmerkt dat uw kind zich anders ontwikkelt en veel lijkt te beelddenken dan kan zich dat op diverse manieren uiten en bijvoorbeeld ook tot (leer)problemen leiden. We leggen u graag uit hoe beelddenken bij een kind werkt en hoe een beelddenkonderzoek kan helpen om de denkwijze en  intelligentie van uw kind beter te begrijpen.

Hoe werkt beelddenken?

Rond het vierde levensjaar ontwikkelt het menselijk brein een duidelijke voorkeur voor het visueel leersysteem (ook wel beelddenken → rechterhersenhelft) of het verbale leersysteem (oftewel taaldenken → linkerhersenhelft).

We zien in het dagelijks leven dat de meeste mensen problemen oplossen met een analytische vorm van denken (oorzaak – gevolg) waarbij de taal een hele belangrijke rol speelt. Beelddenkers daarentegen overzien het geheel en handelen zonder taal en structuur. Zij leren door te kijken naar een ander (ze kijken niet naar de antwoorden, maar naar de kunsten van het doen). Daarnaast voegen beelddenkers alles wat ze leren toe aan wat ze al weten, ze leggen relaties en zien gauw verbanden. Hierbij is er veel behoefte aan ordenen en categoriseren, wat veel moeite kost doordat alle informatie in beelden gelijktijdig aanwezig is.

De gevolgen van beelddenken kind op oudere leeftijd

U kunt zich vast voorstellen dat als er veel informatie in beelden tegelijk op u afkomen, u even niks meer goed opslaat of zelfs hoofdpijn krijgt van de druk. Door alle drukte in het eigen hoofd, kan er soms gewoon even niets meer bij. Dat is wat actief beelddenken met een kind kan doen. Dat uit zich voor de buitenwereld bijvoorbeeld in ‘niet goed opletten’, ‘in een eigen wereldje leven’ of ‘een kleine spanningsboog hebben’.

Daar kunnen we het kind echter in te hulp schieten, want die weet nu vooral niet beter dan te beelddenken. Een beelddenkonderzoek kan verduidelijking en rust bieden.

Wanneer kiezen voor een beelddenkonderzoek?

Voorkeur aan beeld

De meeste lesstof in het Nederlandse onderwijssysteem wordt verbaal aangeboden, waar de voorkeur van een beelddenker niet naar uit gaat.

Multifunctioneel

Beelddenkers leren het liefst (en best) multifunctioneel: visueel, auditief, ritmisch, tactiel (door aan te raken) en motorisch.

Moeizaam leerproces

Het leren schrijven van woorden kost een beelddenker veel moeite. Beelddenkers zien het geheel vaak driedimensionaal wat er voor zorgt dat letters worden omgedraaid.

Zelfvertrouwen

Dit alles kan er voor zorgen dat een kind het vertrouwen in zichzelf verliest. Hij/zij heeft moeite met alles en voelt zich door de omgeving vaak niet begrepen.

Kosten

De kosten bedragen € 375,00 voor het volledige onderzoek (intake, afname onderzoek en verslaglegging).

Het is niet altijd nodig een volledig onderzoek uit te voeren, dit beslissen we altijd in overleg. Dit is van invloed op de kosten.