Weerbaarheid

Zelfvertrouwen vergroten en sociaal weerbaar zijn?

STA STERK!

Maakt u zich zorgen over de weerbaarheid van uw kind? Zou u wel hulp willen inroepen, maar is een (kinder)psycholoog of orthopedagoog een brug te ver? Het Bijleslokaal biedt een praktische, creatieve en actieve training voor kinderen en jongeren, waar zij in het dagelijks leven direct mee aan de slag kunnen.

Sta Sterk Trainingen van Anja Plevier richt zich op het ondersteunen van de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren door training en coaching op het gebied van sociale weerbaarheid en omgaan met pesten.

Inhoud van de training

Het doel van de training is het vergroten van sociale weerbaarheid van de deelnemers. Zo leren zij voor zichzelf opkomen in onaangename situaties zoals bij pesten, uitschelden, uitlachen, bedreigende opmerkingen, buitensluiten en negeren.

De deelnemers werken onder andere aan:

  • Uitstraling, lichaamshouding, stem- en woordgebruik
  • ademhaling
  • “nee” zeggen en het uiten van de eigen wil/mening
  • zeggen waar je last van hebt
  • positief denken
  • meedoen en buitensluiten oplossen
  • omgaan met elkaar en samenwerken
  • hulp vragen en bieden

Praktische zaken

De groepstraining (max. 6 kinderen) omvat 10 lessen van 60 minuten. Vooraf vindt een individueel intakegesprek plaats met uw kind. Individuele training is ook mogelijk.

De effecten van de Sta Sterk training zijn uitgebreid onderzocht door een masterstudent Orthopedagogiek van de Universiteit van Amsterdam. Hieruit bleek de Sta Sterk Training een significant positief effect te hebben op lichaamshouding in pestsituaties, sociale zorgen, assertiviteit, communicatie, sociale betrokkenheid, internalisatie, zich boos voelen en zich vol zelfvertrouwen voelen. De Sta Sterk Training had geen significant effect op lichaamshouding in normale situaties, zich gewoon, verdrietig of angstig voelen. De Sta Sterk Training lijkt dus effectief op de gedragingen die de weerbaarheid bij het kind vergroten. De training lijkt op het eerste gezicht een goed toepasbare en werkzame interventie tegen de gevolgen van pesten.

Wilt u meer informatie, gewoon eens van gedachten wisselen of bent u benieuwd naar de ervaring van andere ouders?  Neem contact op