bijles rekenen rekencursus

Rekencursus

Leer in 12 weken rekenen zonder fouten!

 • Meer zelfvertrouwen tijdens de rekenlessen in de klas
 • Meer rekenplezier
 • Vaste oplossingsstrategieën
 • Betere toetsscores

Eind groep 7 moeten kinderen van het basisonderwijs alle onderdelen van rekenen beheersen. Heeft uw kind uit groep 7 of 8 moeite met rekenen? Wij verbeteren de rekenvaardigheid van uw kind in 12 weken, waarbij alle onderdelen van de rekenstof op de basisschool behandeld worden.

De Rekencursus bij Het Bijleslokaal

De basis van het rekenen op de basisschool zijn +, -, x en : sommen. De kinderen gaan deze sommen met vaste strategieën leren oplossen. Vanuit daar leren ze de verhaaltjessommen en toetssommen op te lossen.

De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. + en – sommen
 2. x en : sommen
 3. hele getallen
 4. breuken
 5. kommagetallen
 6. procenten, verhoudingen
 7. grafieken
 8. omtrek, oppervlakte, inhoud
 9. tijd
 10. gewicht

Rekenen is een basisvaardigheid, die in groep 3 aangeleerd wordt. Niet alle kinderen kunnen goed meekomen op de basisschool. Door heldere uitleg en persoonlijke aandacht kunnen vrijwel alle kinderen leren hoe ze alle sommen kunnen oplossen.

In groepjes van maximaal 4 kinderen doorlopen we alle rekenonderdelen van groep 7 en 8. Uw kind komt gedurende 3 maanden 2 x per week na schooltijd 60 minuten sommen oefenen met een gediplomeerd vakdocent.

Wanneer kan uw kind meedoen aan De Rekencursus?

Ieder kind uit groep 7 of 8 kan deelnemen. Wel stellen we enkele voorwaarden aan de kinderen (en ouders), om een zo goed mogelijk resultaat te behalen:

 1. De kinderen dienen de tafels van 1 t/m 10 te beheersen en de + en – sommen tot 20 geautomatiseerd te hebben. Dit omdat we tijdens de cursus niet te veel tijd willen besteden in de lessen aan het automatiseren. Als u twijfelt of uw kind hieraan voldoet kunt u altijd een privé bijles inplannen om dit te laten testen. Beheerst uw kind deze basis niet dan kan uw kind deze basis komen oefenen en met de eerstvolgende Rekencursus meedoen.
 2. We vragen u om in de 12 weken dat de cursus verzorgd wordt, deze op de eerste plaats te zetten. Dus hockey-, voetbal-, tennisclubjes en kinderfeestjes even op plaats 2 en 3. Alleen dán ontstaat het beste resultaat.

Data en tijden 2024 – 2025

In het schooljaar 2023-2024 is de rekencursus van start gegaan op 16 januari 2024.

Nieuwe data in schooljaar 2024-2025:

 1. Start: 17 september 2024. Iedere dinsdag en donderdag om 15.45-16.45, cursus afgerond vóór de kerstvakantie (vóór de doorstroomtoets van groep 8)
 2. Start: 14 januari 2025. Iedere dinsdag en donderdag om 15.45-16.45, cursus afgerond vóór de meivakantie.

Komen de middagen niet handig uit voor uw kind, stuurt dan een email. Bij voldoende animo kan er een extra rekenklasje samengesteld worden op andere dagen/tijden.

De cursus gaat door bij minimaal 3 deelnemers.

Locatie

Turfpoortstraat 26 te Naarden Vesting

Kosten

De kosten bedragen € 1.190,- voor de gehele cursus van 24 lessen van 60 minuten op lokatie, inclusief lesmateriaal.

Wat is het voordeel van deze cursus t.o.v. reguliere rekenbijles?

 • De doorlooptijd van 12 weken is efficiënt. Hoe meer een kind in een korte tijd leert, hoe meer het er op de basisschool nog voordeel aan heeft.
 • De intensiviteit van de cursus zorgt ervoor dat de stof goed beklijft.
 • De kosten zijn relatief lager dan iedere week een bijles, gedurende het hele schooljaar.

Aanmelden voor De Rekencursus

  Kies de cursus:
  september-december 2024
  januari-april 2025

  Naam leerling

  School en groep

  Naam ouder/verzorger

  E-mail

  Telefoonnummer

  Toelichting (eventueel)