English

Engelse les voor kinderen

Wilt u uw kind goed voorbereiden op het voortgezet onderwijs, waar Engels een kernvak is? Of zit uw kind al in de brugklas? Het Bijleslokaal verzorgt privé lessen Engels voor alle leeftijden. Een professionele docente begeleidt de kinderen en gaat de conversatie aan. Naast de uitleg van de docent en speelse oefeningen praten de kinderen, die al wat verder gevorderd zijn, de hele les Engels.

De Engelse lessen worden privé of in groepjes verzorgd van 1 tot 5 kinderen. Gedurende het hele schooljaar gaan diverse cursussen op verschillende niveaus van start. De kosten per les:

1 of 2 kinderen: € 50,-
3 kinderen: € 75,- 
4 kinderen: € 80,-
5 kinderen: € 90,-

Privé les

Ook privé les is mogelijk, desgewenst aan huis. De lessen kunnen op maat gemaakt worden. Kinderen die bijvoorbeeld al een basiskennis van de Engelse taal hebben, kunnen hun Engels door middel van ‘conversation’ op peil houden. 

Zomercursus/Summerschool

In de zomer vinden twee Engelse cursusweken plaats aan het einde van de zomervakantie.

Lees meer over de Summerschool.

Summerschool Bijleslokaal

Lesmateriaal

Het materiaal dat we gebruiken varieert van Cambridge University Press, Busy Teacher en ISL Collective. De kinderen krijgen een map met het lesmateriaal. Ook doen we van tijd tot tijd oefeningen/spelletjes op de website van Cambridge English for kids. Heeft uw kind een toets of huiswerk, dan kunnen we het materiaal van school gebruiken. Uitgangspunt is the ‘British’ language. 

Ik vind de Engelse lessen van Wieza leuk, veel leuker dan op school. Wieza verzint allemaal spelletjes om Engelse woorden te leren. We praten nu een groot deel van de les Engels en ik kan het bijna allemaal verstaan.

Anna, groep 8 

Engels bij Tiens

Vanaf het nieuwe schooljaar 2023 – 2024 vinden Engelse cursussen op de TIENS-lokatie plaats, waaraan kinderen kunnen deelnemen die bij TIENS zitten. Bij voldoende animo starten de cursussen. 

MEER INFO OF DIRECT AANMELDEN