Aanmelden typecursus

Ik meld mij aan voor de typecursus

Naam leerling

School en groep

Naam ouder/verzorger

E-mail

Telefoonnummer

Voorkeursdag- en tijdstip
 maandag 15.30 uur (start 14 januari 2019)
 donderdag 16.00 uur voor TIENS-kids (start 7 februari 2019)

Toelichting (eventueel)