Cursus Cito Begrijpend lezen – groep 7 en 8

Leer de juiste strategie aan om Cito-teksten goed te maken.

Een effectieve tiendaagse cursus voor kinderen uit groep 7 of 8 die hun Cito-vaardigheden een boost willen geven op het gebied van begrijpend lezen.

Het komt vaak voor dat kinderen uit groep 7 en 8 een onderscore hebben omdat ze de antwoorden niet goed opzoeken in de tekst. Ze denken dat ze iets gelezen hebben (ze hebben de klok horen luiden, maar…). Lekker snel klaar maar niet op een juiste manier de antwoorden opgezocht.

In deze training leren zij vaste stappen te hanteren om een tekst te begrijpen, de vragen op te zoeken en vervolgens het juiste (veelal) meerkeuze antwoord te geven.

Op de basisschool wordt veelal geoefend met Nieuwsbegrip, teksten uit het nieuws, terwijl Cito (en andere toetsen zoals Dia, Route 8, IEP en AMN Eindtoets) allerlei teksten behandelt. Bijvoorbeeld een verhaal, een brief, een informatieve tekst enz. Tijdens deze cursus werken we Cito-gericht met allerlei soorten teksten en verschillende manieren van vraagstelling. Voor sommige kinderen een opfrissing, voor andere kinderen een belangrijke steun in de rug.

Wat gaan we doen?

We leren de kinderen een strategie aan die in elke tekst werkt. Zo doorlopen we een aantal stappen, die voor elke tekst belangrijk zijn.

 1. Markeren in de tekst
 2. Afvinkmethode
 3. Opzoeken in de tekst

Daarbij komen we diverse elementen tegen in een tekst, die we nodig hebben om de antwoorden te vinden:

 1. Feit of mening
 2. Verbanden
 3. Verwijswoorden
 4. Het hoofddoel/hoofdgedachte van de tekst vinden
 5. Samenvatten van de tekst

Andere onderdelen die aan bod komen:

 • Verschillende tekstsoorten
 • Schema’s en diagrammen
 • Woordenschat: hoe kun je een woord dat je niet kent wel begrijpen door de tekst.

Data en tijden 2024-2025

De cursus bestaat uit 10 lessen, een les per week (uitgezonderd de vakanties).

 1. Start: 9 september 2024. Iedere maandag om 16.30-17.30 uur
 2. Start: 11 september 2024. Iedere woensdag om 14.45-15.45 uur
 3. Start: 13 september 2024. Iedere vrijdag om 15.45-16.45 uur

De groep bestaat uit 2-4 deelnemers.

Locatie

Turfpoortstraat 26 te Naarden Vesting

Kosten

De kosten bedragen € 490,- voor de cursus van 10 lessen van 60 minuten op locatie, inclusief lesmateriaal.

Wat is het voordeel van deze cursus t.o.v. reguliere bijles?

 • Als er 10 weken achter elkaar elke les gevolgd wordt, is het efficiënt. Hoe meer een kind in een korte tijd leert, hoe meer het er op de basisschool nog voordeel aan heeft.
 • In een groepje kan men van elkaar leren en is de bijles minder ‘vervelend’.
 • De kosten zijn relatief lager dan iedere week een individuele bijles van 60 minuten.

Aanmelden voor De Cito Begrijpend Lezen cursus

  Kies de cursus:
  maandagen om 16.30 vanaf 9 september 2024
  woensdagen om 14.45 vanaf 11 september 2024
  vrijdagen om 15.45 vanaf 13 september 2024

  Naam leerling

  School en groep

  Naam ouder/verzorger

  E-mail

  Telefoonnummer

  Toelichting (eventueel)