Aanmelden workshop Leren Leren

Ik meld mij aan voor de workshop Leren Leren

Naam leerling

School en groep of klas

Naam ouder/verzorger

E-mail

Telefoonnummer

Voorkeursdag- en tijdstip
Brugklas workshop: zaterdag 16 mei van 100 - 16.00 uur
Groep 8-workshops: 5 woensdagen (vanaf 13 mei) van 13.30 - 15.00 uur

Toelichting (eventueel)