Leesuurtje

In een groepje gaan we aan de slag om beter te leren begrijpend lezen en de Cito-vraagstelling te snappen. Hoe lees je het beste de tekst door? Welke stappen neem je om de vragen te beantwoorden?

In de laatste weken voor de zomer kan je kind uit groep 6 of 7 aanhaken bij het Leesuurtje, elke vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur. De kosten zijn € 20,- per kind.

Soms ben je alleen, een andere keer zijn er meer kinderen. Maak gebruik van deze persoonlijke aandacht van juf Irene en meld je aan.

  Ik meld mijn kind aan voor het Leesuurtje op vrijdagmiddag.

  Naam leerling

  School en groep

  Naam ouder/verzorger

  E-mail

  Telefoonnummer

  Toelichting (eventueel)