Aanpak

Intake

Nadat uw aanvraag is binnengekomen, maken wij een afspraak met u en uw kind voor een kennismakingsbijles. We bespreken samen de knelpunten en formuleren de doelen van de bijles. Het is van te voren fijn als u bij de leerkracht van uw kind al informatie heeft ingewonnen, maar uw kind kan ter plaatse ook een korte toets maken, zodat wij al inzicht krijgen in het probleem.

Bij ons staat de persoonlijke ontwikkeling van uw kind centraal. Soms is het zo dat Het Bijleslokaal uw kind niet optimaal kan begeleiden bij zijn/haar problematiek. Wij hebben contact met diverse specialisten in jeugdzorg en onderwijs en geven u graag advies over goede begeleiding van uw kind.

Plan van aanpak

Het Bijleslokaal maakt vervolgens een plan van aanpak om de doelstellingen te verwezenlijken. Per leerling houden we een voortgangsdossier bij. U, als ouder, heeft hier altijd inzage in, zodat u de vorderingen van uw kind kunt volgen.

Individuele bijles of in een Groepje

De meeste ouders willen individuele bijles voor hun kind. Daarom starten we altijd op die manier. Wanneer het kind vooruit is gegaan, maar nog wel structureel wil blijven komen, kan er een groepje worden samengesteld.

Educatieve software en lesmethodes

We maken gebruik van allerlei materiaal, op papier en digitaal, aansluitend op de lesmethodes binnen de basisscholen.

Dyslexie

Heeft uw kind een grote spellings- en leesachterstand en vermoedt u dyslexie? Als u een dyslexieonderzoek wilt starten heeft u eerst een dyslexiedossier nodig. De hardnekkigheid moet worden aangetoond, het kan ook ‘slechts’ een leesachterstand zijn. Dit komt voor bij kinderen die gewoon wat meer tijd nodig hebben om zich het lezen eigen te maken. Als een kind niet in aanmerking komt voor vergoede dyslexiezorg (ondanks een dyslexieverklaring) kan het wel bij Het Bijleslokaal terecht voor begeleiding.

Wij starten met een spellingsonderzoek om te bepalen waar uw kind achterblijft. Vervolgens stellen we een handelingsplan op en werken we 12 weken met uw kind.

Wij verwijzen u vervolgens door (indien nodig) naar een BIG-geregistreerde orthopedagoog om een dyslexieverklaring te krijgen.

Lees meer over dyslexie