Rekenen groep 4

De belangrijkste rekenklus voor kinderen in groep 4 (en groep 5) is het aanleren van de tafels. De + en – sommen gaan nu tot 100. Ook worden er verhaaltjessommen (zoals in de cito) geoefend.

Kortom: rekenen in groep 4

  • Automatiseren t/m 20
  • +/- t/m 100
  • Getalbegrip: inzicht in getallenstructuur t/m 100
  • Inzicht: in x en : (verhaaltjessommen)
  • Meten: inzicht in centimeter, meter, kilometer
  • Klokkijken: kwartieren en soms 5 voor/over heel en half, kennismaking digitale klok
  • Kalender: dagen en datums
  • Inzicht en strategieën voor de tafels van 1 t/m 5 of 1 t/m 10 (afhankelijk van methode)