Rekenen groep 8

In groep 8 worden kinderen geacht te kunnen automatiseren t/m 20 (binnen een paar seconden het antwoord kunnen geven).

Schattend rekenen komt aan bod in groep 8. Het is belangrijk omdat kinderen hierdoor beter rekeninzicht krijgen en leren redeneren. Schatten vraagt om logica en inzicht.

  • Sommen t/m 1.000.000
  • +/- en x / : zowel kolomsgewijs* als cijferend** berekenen, gebruik rekenmachine
  • Meten: omtrek van een cirkel en middellijn berekenen
  • Hoofdrekenen:+ en – tot 100 (of met grotere getallen naar analogie)
  • Schattend rekenen: afronden, schatten van sommen met kommagetallen, uitkomst schatten als controle bij rekenen met rekenmachine

*kolomsgewijs berekenen: bv bij een optelsom tel je eerst alle honderdtallen bij elkaar op, dan alle tientallen en tot slot alle eenheden.

** cijferend berekenen: door middel van ‘onthouden’ om met zo min mogelijk stappen een som uit te rekenen.

Voor bijles rekenen kun je bij Het Bijleslokaal terecht, maar voor kinderen uit groep 8 hebben we als alternatief een compacte Rekencursus ontwikkeld, waarbij we je kind in 3 maanden van A tot Z bijspijkeren.