Spelling groep 3 en 4

In groep 3 en 4 leren de kinderen het spellen van woorden met één lettergreep.