Compacte rekencursus bij Het Bijleslokaal

Kinderen zitten in een rumoerige klas, hebben diverse leerkrachten door uitval, hebben een Corona-achterstand of gewoon geen rekenknobbel! Er zijn veel redenen waarom een kind achter kan lopen in rekenen. Meestal is het geen gebrek aan intelligentie, maar door omstandigheden zit de basis er gewoon niet voldoende in, waardoor de moeilijkere sommen niet lukken. Frustratie, boosheid, onzekerheid en … ouders die het al helemaal niet kunnen uitleggen volgens de opstandige pré-puber!

Dan hoor je ineens een reclame op de radio of ziet het voorbij flitsen op tv en social media: Foutloos rekenen in 3 maanden. Wat? Dit moet een grap zijn, denk je. Maar het kan echt. Ook bij Het Bijleslokaal bieden we een vergelijkbare cursus aan.

In 12 weken doorloopt je kind uit groep 7 of 8 alle stof die op de basisschool wordt behandeld. Voordat je je kind aanmeldt, is het wel nodig dat de automatisering van de tafels en plussommen er al aardig in zit. Dit kunnen we voor je testen. Waar we vervolgens tijdens de cursus de kinderen in helpen zijn de moeilijkere sommen (x, :, breuken, etc.) en de verhaaltjessommen die in de Cito-toetsen terugkomen.

In september 2023 gaat deze intensieve cursus van start met een klein groepje (4 kinderen) met iedere week twee rekenlessen. Na 3 maanden beheerst je kind de stof!

Interesse? Neem contact op of kijk hier voor meer info.

Toetsstress weer begonnen

In Nederland buigen de groepen 8 van de basisscholen zich deze week weer over de Cito-toets, de eindtoets, dus belangrijk. Want met een hogere uitslag dan de toets in januari mag je zelf (of je ouders) bepalen of je naar een hoger niveau uitstroomt, zelfs als de leerkracht je dat niveau niet adviseert.

Veel kinderen worden een paar maanden vooraf nog even snel naar bijles gedaan om hun niveau op te vijzelen. De herhaling en opfrissing van spellingsregels en sommen werkt goed. Ook veel teksten oefenen heeft zin, al is het alleen maar om een betere woordenschat te krijgen of de manier van vragen beter te snappen.

Andere kinderen zijn al sinds groep 6 of 7 op bijles, om hen structureel te helpen met struikelblokken. Het geeft de ouders rust. Ze weten dat het kind in goede handen is en dat er alles aan gedaan wordt om hem of haar de stof te laten begrijpen. Intussen groeit ook het zelfvertrouwen van het bijlesklantje, dus dat is mooi meegenomen.

Wat mij opvalt is dat alle kinderen met plezier komen. Natuurlijk sturen de ouders hen naar bijles, het zal meestal geen vrijwillige keuze zijn. Maar de persoonlijke aandacht van een lieve en gezellige juf, die hen ook nog iets bijbrengt, doet wonderen. Kinderen zijn altijd vrolijk en blij als ze de deur weer achter hen dicht trekken en op hun fietsje, in de bakfiets van de aupair of in de auto bij opa springen. Op weg naar hun volgende clubje…

Wat de media ook beweren, dat rijke ouders hun kind naar bijles sturen met als doel een hoger uitstroomniveau, dat bijles kansongelijkheid veroorzaakt en het schoolsysteem ontwricht. Feit is dat iedereen er blijer van wordt: het kind, de ouders en de bijlesjuf. En de scholen zullen ook niet ontkennen dat een goede leerling in de klas fijn is.

Afbeelding Fokke & Sukke uit de NRC van 19 april 2023

Gold zo’n smartphoneverbod ook maar voor mij

Ik herinner me de eerste rondleidingen op basisscholen. Ouders vroegen er bezorgd hoeveel uur hun kind per dag op schermen zou doorbrengen en werden gerust gesteld wanneer de chromebooks het grootste gedeelte van de dag in de kast bleven. Na de rondleiding vertrokken wij naar ons werk, waar we vervolgens uiteraard de hele dag achter een scherm zouden doorbrengen.

Eén ding wilden we niet. Dat onze kinderen net zulke levens gingen leiden als wij. We willen dat onze kinderen fruit en groente eten, buiten spelen (met kinderen uit allerlei verschillende achtergronden), een stressvrij leven, heerlijk lezen, tekenen, knutselen en vooral, vooral zonder dat diepe afhankelijksprobleem met dat rotscherm.

Het lukt hooguit tien jaar. Daarna blijken onze pogingen een betere wereld voor hen te creëren zinloos en worden ze net als wij. Gemiddeld meer dan drie uur per dag starend naar onze telefoon, switchend en snackend tussen WhatsApp, email en socials boordevol korte lekkere impulsjes.

Gek genoeg lijkt men op scholen zelf ook ervan overtuigd dat er tegen de grote boze buitenwereld niet op te doceren valt. Dat je kinderen op school weer kan leren om boeken te lezen en ervan te houden. Vraag de experts waar dat slechte lezen van onze jeugd vandaan komt en ze wijzen allereerst naar zichzelf. Het onderwijs moet anders: minder oppervlakkig begrijpend lezen, maar een tekst echt leren doorgronden. Meer erover schrijven, erover praten, minder dom toetsen en trucjes leren. Andere boeken, betere boeken, meer eigen keuze, desnoods via influencers op BoekTok, waar kinderen elkaar boeken aanraden.

Eensgezind klinkt het: het onderwijs moet het probleem oplossen. En onderwijsminister Dennis Wiersma smijt er nog eens 108 miljoen euro tegenaan om die dalende leesvaardigheid om te keren. Ik denk heus dat er wel wat valt recht te trekken op school. Net zoals je kinderen in armoede een boterham kan geven, en in de strijd tegen overgewicht alleen water kan toestaan op school.

Maar het gaat een enorme inspanning vergen. We moeten accepteren dat we net als bij armoede en overgewicht op school slechts de gevolgen, de reflectie zien van het probleem, maar niet de oorzaak. Die oorzaak ligt niet in Nederland en niet bij onze kinderen. Die zit in ons allemaal.

Onze kinderen lezen niet, omdat wij niet lezen. En wij lezen niet omdat we het niet meer leuk vinden. En we vinden het niet leuk omdat we het niet meer kunnen. We ontberen domweg het vermogen om onze aandacht bij een tekst te houden. In 2004 concentreerden we ons tijdens werk op de computer gemiddeld 150 seconden. Dat was in 2016 gedaald naar 45 seconden. Een tekst lezen gaat langzaam, en ons hyperdiffuse, razendsnelle 21ste-eeuwse brein zoekt tijdens het lezen van de tekst naar nieuwe dingen om op te concentreren. Zo zijn we de afgelopen jaren nu eenmaal geprogrammeerd, door onze computer, door onze telefoon.

De optimist in mij constateert dat onze breinen nu gewoon goed zijn geworden in andere dingen. Maar eerlijk gezegd haat ik dat ding in mijn hand uit de grond van mijn hart. Ik kijk naar mijn kinderen, die zich nog in die paar jaar van een mensenleven bevinden waarin ze relatief telefoonvrij leven. Die korte levensfase zonder sociale media, met alleen wat Netflix die de speeltijd verstoort. De juf schreef in hun rapporten dat ze zich goed kunnen concentreren op één taak. Wat jammer, dacht ik, dat dat over een paar jaar voorbij is. Dan worden ze net als wij, goudvissen.

Ik betrap mezelf erop dat ik jaloers word op scholieren die mogelijk straks te maken krijgen met een smartphoneverbod op scholen. Ik wou dat ik zelf een telefoonvrije dag kreeg opgelegd door een of andere autoriteit. Door een Europese overheid die besluit dat al de Samsungs, Googles, Apples en Facebooks je te veel volgen. Ik hunker naar een werkgever die sociale media-apps verbiedt omdat China anders data zou stelen of zoiets. Desnoods God die ingrijpt. Het vrome leven van de orthodoxe jood begint er steeds aanlokkelijker uit te zien, alleen maar om die ene schermloze sabbat.

Het onderwijs is het probleem niet. De kinderen zijn het probleem niet. Ons neurologisch functioneren is het probleem. En er is meer dan alleen onderwijs nodig om dat op te lossen.

Rosanne Hertzberger is microbioloog.

Bron: NRC – 8 april 2023

Meer geld voor goed leren lezen, schrijven en rekenen

Om ervoor te zorgen dat elke leerling goed leert lezen, schrijven en rekenen, komt er extra hulp en geld voor scholen. Minister Dennis Wiersma (primair en voortgezet onderwijs) trekt de komende twee schooljaren in totaal € 664 miljoen uit voor verbetering van de basisvaardigheden. Dat betekent een extra investering van € 108 miljoen per jaar. Hiermee bereikt de aanpak meer scholen, en dus veel meer kinderen.

Samen met schoolleiders, leraren, ondersteuners en iedereen die in het onderwijs actief is, zet minister Wiersma vol in op het verbeteren van de basisvaardigheden van leerlingen. Naast lezen, schrijven en rekenen en wiskunde gaat het daarbij ook om digitale vaardigheden en burgerschap.

Met het budget van € 664 miljoen komen ongeveer 2.200 scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in aanmerking voor hulp bij het verbeteren van de basisvaardigheden. Het gaat dan om ruim 650.000 leerlingen. Het geld gaat in eerste instantie naar scholen die dat het hardst nodig hebben. Gegevens van de Inspectie van het Onderwijs en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn daarbij leidend. Scholen die meedoen ontvangen € 500 per leerling per jaar. Dat geld moet worden besteed aan bewezen effectieve oplossingen, zoals extra lessen in kleinere groepjes, stimuleren van lezen, bijscholing van leraren of nieuwe lesmethodes.

Bron: de website van de rijksoverheid

Leren programmeren kinderen 7-13 jaar

De cursus Leren programmeren is in een nieuw jasje gestoken. Vanaf 2023 verzorgt het Bijleslokaal de cursus voor beginners en gevorderden op de lokatie van PLEK in Bussum. Kinderen leren het programma Scratch kennen.

Aan het einde van deze cursus weet je veel meer over computers en programma’s. Je leert logisch na te denken over een probleem en dit om te zetten in een programma. Ook ga je zelfstandig aan de slag om games, animaties en quizzen te bouwen. De cursus gaat door vanaf 6 deelnemers.

Meer info en aanmelden!

Online bijles, ook een idee

Zet je kind op een rustige plek, neem je kind’s mobiel in, trek de deur achter je dicht en de les kan beginnen…

Geen tijd of mogelijkheid in de week om naar bijles te komen, maar heeft je kind wel ondersteuning nodig? Vanwege het drukke schema van kinderen en ouders, kan online bijles een oplossing bieden. Onze ‘online’ juf biedt lessen in rekenen, spelling en begrijpend lezen. Via scherm delen kunnen de kinderen alle stof eenvoudig met de juf doornemen, alsof ze naast elkaar aan tafel zitten. Niet alleen efficiënt wat tijd en reizen betreft, maar ook daadwerkelijk effectief. Geen afleiding, alleen maar de stof en een juf die continu de aandacht erbij houdt. Al veel ouders hebben dit jaar goede ervaringen opgedaan. Vraag naar de mogelijkheden.

Summerschool ‘leerzaam en leuk’

Van 22-26 augustus 2022 werd de eerste Engelse Summerschool georganiseerd door Het Bijleslokaal en PLEK Huiswerkbegeleiding. De English teacher, Alette Kramer, gaf de hele week van 10.00-14.00 uur intensief les in grammatica, spreekvaardigheid en woordenschat aan twaalf deelnemer(tje)s die allen naar de 2e klas (mavo, havo of VWO) van het voortgezet onderwijs gingen. Niet alleen invul- en onthoudoefeningen maar ook spelletjes, filmpjes en quizzen in het Engels vulden het programma.

Aan de 50 ‘irregular verbs’, de diverse ’tenses’, typische Engelse en Amerikaanse uitspraken en signaalwoorden raakten de kinderen aardig gewend. Doordat de kinderen tussendoor in groepjes overhoord werden door Natasja en Esther, kon er meer aandacht gegeven worden aan degenen die wat meer moeite hadden met de stof. De laatste dag presenteerden de kinderen in groepjes van twee één specifieke tense. Gevolgd door een toets met alles wat ze die week geleerd hadden. Pff, en dat met die hitte… .

Na de laatste niet te versmaden lunch in de stijl van de UK of USA zat de week zit er weer op. Met een certificaat op zak en een hoofd vol basiskennis namen de kinderen afscheid van elkaar. Ze hadden het toch ook wel gezellig gehad zo met dit groepje.

We wensen de kinderen allemaal veel succes bij de Engelse toetsen het komend schooljaar. En de Summerschool voor volgend jaar staat alweer gepland.

summerschool 22
vakantie strand lezen

Bijles in de vakantie

Eindelijk vakantie! Zon, zee, rust! Tussen de leuke activiteiten door heeft je zoon of dochter wellicht nog tijd om een boek te lezen of wat rekensommetjes te oefenen, voordat alles weer is weggezakt.

Om je kind een frisse start te geven voor het nieuwe schooljaar, worden er bijlessen georganiseerd in de zomervakantie. De lessen vinden plaats in Naarden-Vesting en Blaricum.

De lessen duren een uur, de kosten bedragen € 60,- per les.

Vraag naar de beschikbaarheid.