Leren leren training voor groep 8 van start 7 juni

Op 7 juni vindt de eerste sessie van de training Leren Leren plaats bij Het Bijleslokaal. In vier sessies gaan kinderen uit groep 8 aan de slag met geheugentechnieken om zich vast voor te bereiden op de middelbare school.

Door deelname aan deze training:

  • verbetert het tekstbegrip middels de unieke Kleurmethode
  • leert een kind de technieken aan van de conceptmap (gestructureerde Mindmap)
  • leert een kind informatie via een snellere breinroute naar het langetermijngeheugen te brengen
  • wordt een kind bewust van zijn/haar talenten

De sessie vindt plaats van 16.30 – 17.45 uur. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Meer info.

Rekencursus afgerond!

Drie kinderen uit groep 7 hebben de eerste Rekencursus (februari tot mei 2024) doorlopen en met goed gevolg afgerond. Zij zijn nu zeer bedreven in het maken van alle basissommen mbt optellen, aftrekken, delen, vermenigvuldigen. Zij kunnen werken met breuken, kommagetallen, procenten en verhoudingen, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht en tijd.

Dit geeft hen een solide basiskennis voor alle Cito-toetsen die nog komen en natuurlijk de middelbare school. Goed kunnen rekenen is belangrijk voor de hele schoolcarrière.

Na de afsluitende toets ontvingen zij uit handen van juf Irene Bakker een certificaat. Gefeliciteerd Anne, Catalina en Julian!

Rekencursus van start

Op 16 januari 2024 is de Rekencursus van het Bijleslokaal van start gegaan. Een klein groepje kinderen verdiept zich in de rekenstof van groep 7 en 8. Ze herhalen de basis van de plus-, min-, keer- en deelsommen en gaan aan de slag met breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen. Vervolgens krijgen ze te maken met het metrieke stelsel, grafieken en tijd. De rekenjuf begeleidt de kinderen van begin tot het eind en oefent extra indien nodig. Even door de zure appel heen bijten, om nog naar bijles te gaan na schooltijd, maar in een groepje is het ook nog gezellig.

Na 3 maanden zijn ze goed voorbereid op alle sommen die je op de basisschool maar kunt krijgen!

Nieuwe lokatie voor Het Bijleslokaal Naarden

Op 1 februari 2024 betrekken we een nieuwe lokatie! We blijven gelukkig in onze vertrouwde vesting; we verhuizen naar de Turfpoortstraat 26, slechts een paar honderd meter verder, voorheen een dokterspraktijk. Deze plek biedt rust, ruimte en een fijne sfeer om de kinderen les te geven.

Sinds de start van Het Bijleslokaal in 2016 hebben we inmiddels aan ruim 300 kinderen les gegeven in de vorm van bijles, typeles, Engelse les, Leren Leren, etc. De meeste lessen vonden plaats aan de Gansoordstraat, maar ook in de bibliotheek Naarden, het Witte Huis en bij PLEK Bussum zijn lessen verzorgd.

Vanaf nu is alles centraal georganiseerd aan de Turfpoortstraat, we zijn daar erg blij mee! We hopen nog lang aan kinderen les te kunnen geven in het mooie Naarden Vesting!

Typecursus start op 26 februari 2024

Inmiddels hebben al ruim 100 kinderen de typecursus van Het Bijleslokaal doorlopen.

Tijdens de 12 lessen op lokatie wordt goed gelet op een goede zithouding, juiste vingerzetting, of er niet te veel naar het toetsenbord wordt gekeken. Maar daarnaast is er ook veel lol en gezelligheid. Kinderen van verschillende scholen leren elkaar kennen, nemen om de beurt wat lekkers mee, doen wedstrijdjes en willen meestal aan het einde van de les nog even doorgaan met een spelletje.

Het digitale typeprogramma van GigaKids is zeer gebruiksvriendelijk en stimuleert de kinderen om lekker door te typen. Op maandag 26 februari om 15.30 uur start weer een nieuwe typecursus. Er zijn nog wat plekjes vrij! Meld je kind hier aan.

Engelse les weer van start

Op maandagmiddag om 14.30 uur vindt Engelse les plaats voor kinderen, die nog niet veel basiskennis hebben van de Engelse taal. Wieza, British native speaker, leert hen middels plaatjes, liedjes, spelletjes en tekstoefeningen de eerste stapjes om Engels te spreken. Na 10 lessen hebben de kinderen al een aardig vocabulaire Engelse woorden en kunnen zij goed begrijpen wat Wieza hen vertelt. Goede voorbereiding voor de rest van hun leven.

Meld je kind aan

Na de doorstroomtoets

Vanaf schooljaar 2023-2024 maken alle leerlingen uit groep 8 een doorstroomtoets in plaats van een eindtoets. Niet alleen de naam is anders, ook de afnameperiode is anders: in januari en februari in plaats van april. 

Voorafgaand aan de doorstroomtoets krijgen de leerlingen een voorlopig advies. Is het toetsadvies hoger dan het voorlopig schooladvies? Dan zijn scholen in principe verplicht om het advies bij te stellen.

Goed, de laatste toets is voorbij, het definitieve advies komt in maart binnen. Wat gaan de kinderen in groep 8 nog doen na deze tijd? Dat is een veelgehoorde opmerking van ouders, en terecht.

Tijd om je eens te verdiepen in extra cursussen die leerlingen voorbereiden op het voortgezet onderwijs. Het Bijleslokaal heeft enkele suggesties:

Typecursus

Na de voorjaarsvakantie in 2024 gaat er weer een typecursus van start, waarbij kinderen van groep 7 en 8 of leerlingen van de middelbare school in 3 maanden met tien vingers blind leren typen.

Meer info

Leren Leren

Ieder kind leert anders. Tijdens deze training van 3 middagen leert een kind individueel of in een groepje geheugentechnieken aan om beter te leren en zijn/haar talenten goed te benutten.

Meer info

Engels

Engels is een belangrijk vak op de middelbare school, maar het Engels dat ze op de basisschool hebben gehad is vaak mimimaal. Het Bijleslokaal organiseert groepslessen Engels om vast een basis te creëren voor de brugklas.

Meer info

Compacte rekencursus bij Het Bijleslokaal

Kinderen zitten in een rumoerige klas, hebben diverse leerkrachten door uitval, hebben een Corona-achterstand of gewoon geen rekenknobbel! Er zijn veel redenen waarom een kind achter kan lopen in rekenen. Meestal is het geen gebrek aan intelligentie, maar door omstandigheden zit de basis er gewoon niet voldoende in, waardoor de moeilijkere sommen niet lukken. Frustratie, boosheid, onzekerheid en … ouders die het al helemaal niet kunnen uitleggen volgens de opstandige pré-puber!

Dan hoor je ineens een reclame op de radio of ziet het voorbij flitsen op tv en social media: Foutloos rekenen in 3 maanden. Wat? Dit moet een grap zijn, denk je. Maar het kan echt. Ook bij Het Bijleslokaal bieden we een vergelijkbare cursus aan.

In 12 weken doorloopt je kind uit groep 7 of 8 alle stof die op de basisschool wordt behandeld. Voordat je je kind aanmeldt, is het wel nodig dat de automatisering van de tafels en plussommen er al aardig in zit. Dit kunnen we voor je testen. Waar we vervolgens tijdens de cursus de kinderen in helpen zijn de moeilijkere sommen (x, :, breuken, etc.) en de verhaaltjessommen die in de Cito-toetsen terugkomen.

In september 2023 gaat deze intensieve cursus van start met een klein groepje (4 kinderen) met iedere week twee rekenlessen. Na 3 maanden beheerst je kind de stof!

Interesse? Neem contact op of kijk hier voor meer info.

Toetsstress weer begonnen

In Nederland buigen de groepen 8 van de basisscholen zich deze week weer over de Cito-toets, de eindtoets, dus belangrijk. Want met een hogere uitslag dan de toets in januari mag je zelf (of je ouders) bepalen of je naar een hoger niveau uitstroomt, zelfs als de leerkracht je dat niveau niet adviseert.

Veel kinderen worden een paar maanden vooraf nog even snel naar bijles gedaan om hun niveau op te vijzelen. De herhaling en opfrissing van spellingsregels en sommen werkt goed. Ook veel teksten oefenen heeft zin, al is het alleen maar om een betere woordenschat te krijgen of de manier van vragen beter te snappen.

Andere kinderen zijn al sinds groep 6 of 7 op bijles, om hen structureel te helpen met struikelblokken. Het geeft de ouders rust. Ze weten dat het kind in goede handen is en dat er alles aan gedaan wordt om hem of haar de stof te laten begrijpen. Intussen groeit ook het zelfvertrouwen van het bijlesklantje, dus dat is mooi meegenomen.

Wat mij opvalt is dat alle kinderen met plezier komen. Natuurlijk sturen de ouders hen naar bijles, het zal meestal geen vrijwillige keuze zijn. Maar de persoonlijke aandacht van een lieve en gezellige juf, die hen ook nog iets bijbrengt, doet wonderen. Kinderen zijn altijd vrolijk en blij als ze de deur weer achter hen dicht trekken en op hun fietsje, in de bakfiets van de aupair of in de auto bij opa springen. Op weg naar hun volgende clubje…

Wat de media ook beweren, dat rijke ouders hun kind naar bijles sturen met als doel een hoger uitstroomniveau, dat bijles kansongelijkheid veroorzaakt en het schoolsysteem ontwricht. Feit is dat iedereen er blijer van wordt: het kind, de ouders en de bijlesjuf. En de scholen zullen ook niet ontkennen dat een goede leerling in de klas fijn is.

Afbeelding Fokke & Sukke uit de NRC van 19 april 2023