Leren om te leren

Wist u dat er een methode bestaat om kinderen aan te leren hoe ze het beste kunnen leren? Deze methode is wetenschappelijk effectief bewezen en leert kinderen aan om beter hun geheugen te gebruiken.

Met deze methode, genoemd de LEREN LEREN methode, wordt beeld en taal gecombineerd en wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het brein. De kinderen onthouden de leerstof makkelijker en sneller. Met oefeningen en het aanleren van geheugentechnieken ontstaat inzicht in de werking van de hersenen.

De technieken van de LEREN LEREN Methode zijn in een kort tijdsbestek van enkele uren aan te leren en toe te passen tijdens het gehele verdere (school) leven. Een korte, effectieve investering in je toekomst!

Het Bijleslokaal biedt de training aan in 3 sessies van 1,5 uur.

Lees meer