Reacties

Leren programmeren kinderen 7-13 jaar

De cursus Leren programmeren is in een nieuw jasje gestoken. Vanaf 2023 verzorgt het Bijleslokaal de cursus voor beginners en gevorderden op de lokatie van PLEK in Bussum. Kinderen leren het programma Scratch kennen.

Aan het einde van deze cursus weet je veel meer over computers en programma’s. Je leert logisch na te denken over een probleem en dit om te zetten in een programma. Ook ga je zelfstandig aan de slag om games, animaties en quizzen te bouwen. De cursus gaat door vanaf 6 deelnemers.

Meer info en aanmelden!

Online bijles, ook een idee

Zet je kind op een rustige plek, neem je kind’s mobiel in, trek de deur achter je dicht en de les kan beginnen…

Geen tijd of mogelijkheid in de week om naar bijles te komen, maar heeft je kind wel ondersteuning nodig? Vanwege het drukke schema van kinderen en ouders, kan online bijles een oplossing bieden. Onze ‘online’ juf biedt lessen in rekenen, spelling en begrijpend lezen. Via scherm delen kunnen de kinderen alle stof eenvoudig met de juf doornemen, alsof ze naast elkaar aan tafel zitten. Niet alleen efficiënt wat tijd en reizen betreft, maar ook daadwerkelijk effectief. Geen afleiding, alleen maar de stof en een juf die continu de aandacht erbij houdt. Al veel ouders hebben dit jaar goede ervaringen opgedaan. Vraag naar de mogelijkheden.

Summerschool ‘leerzaam en leuk’

Van 22-26 augustus 2022 werd de eerste Engelse Summerschool georganiseerd door Het Bijleslokaal en PLEK Huiswerkbegeleiding. De English teacher, Alette Kramer, gaf de hele week van 10.00-14.00 uur intensief les in grammatica, spreekvaardigheid en woordenschat aan twaalf deelnemer(tje)s die allen naar de 2e klas (mavo, havo of VWO) van het voortgezet onderwijs gingen. Niet alleen invul- en onthoudoefeningen maar ook spelletjes, filmpjes en quizzen in het Engels vulden het programma.

Aan de 50 ‘irregular verbs’, de diverse ’tenses’, typische Engelse en Amerikaanse uitspraken en signaalwoorden raakten de kinderen aardig gewend. Doordat de kinderen tussendoor in groepjes overhoord werden door Natasja en Esther, kon er meer aandacht gegeven worden aan degenen die wat meer moeite hadden met de stof. De laatste dag presenteerden de kinderen in groepjes van twee één specifieke tense. Gevolgd door een toets met alles wat ze die week geleerd hadden. Pff, en dat met die hitte… .

Na de laatste niet te versmaden lunch in de stijl van de UK of USA zat de week zit er weer op. Met een certificaat op zak en een hoofd vol basiskennis namen de kinderen afscheid van elkaar. Ze hadden het toch ook wel gezellig gehad zo met dit groepje.

We wensen de kinderen allemaal veel succes bij de Engelse toetsen het komend schooljaar. En de Summerschool voor volgend jaar staat alweer gepland.

summerschool 22
vakantie strand lezen

Bijles in de vakantie

Eindelijk vakantie! Zon, zee, rust! Tussen de leuke activiteiten door heeft je zoon of dochter wellicht nog tijd om een boek te lezen of wat rekensommetjes te oefenen, voordat alles weer is weggezakt.

Om je kind een frisse start te geven voor het nieuwe schooljaar, worden er bijlessen georganiseerd in de zomervakantie. De lessen vinden plaats in Naarden-Vesting en Blaricum.

De lessen duren een uur, de kosten bedragen € 60,- per les.

Vraag naar de beschikbaarheid.

Kwetsbare leerling loopt achterstand in

Bron: NRC 18 mei 2022

Kinderen van lageropgeleide ouders halen hun leervertraging sneller in dan de kinderen van hogeropgeleide ouders.

Hoe staan leerlingen op basisscholen er ruim twee jaar na de eerste schoolsluiting voor? Nieuw onderzoek van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) laat een gemêleerd beeld zien.

Het slechte nieuws: de vertraging bij rekenen, wiskunde en spelling zijn nog steeds groot – ondanks alle bijspijker- en inhaalprogramma’s. Het goede nieuws: begrijpend lezen gaat weer net zo goed als vóór corona.

Opvallende plottwist: leerlingen met lageropgeleide ouders lopen de vertraging intussen sneller in dan leerlingen met hogeropgeleide ouders.

Basisscholen sloten tijdens de coronapandemie twee keer maandenlang de deuren en stapten over op online onderwijs. Toen ze weer open konden, bleef het behelpen: hele klassen werden naar huis gestuurd als een leerling corona had, en veel leraren zaten ziek thuis.

De gevolgen daarvan waren in eerste instantie vooral zichtbaar bij de kwetsbaarste groep: de leerlingen met lageropgeleide ouders die thuis niet goed geholpen konden worden met hun schoolwerk. Kinderen van hogeropgeleide ouders liepen ook achter, maar veel minder. Daarmee vergrootte corona de al bestaande ongelijkheid tussen leerlingen.

Beeld omgedraaid

Dat beeld is de afgelopen maanden gekanteld, blijkt nu. „De verschillen tussen leerlingen zijn kleiner geworden. Dit keer in het voordeel van de groep kwetsbare leerlingen”, zegt Carla Haelermans, onderzoeksleider van het NCO en hoogleraar onderwijseconomie aan de Universiteit Maastricht. Haar verklaring: de gerichte aandacht voor deze groep. „In het begin van de coronacrisis zagen we dat de ongelijkheid tussen leerlingen snel groter werd. Daar hebben scholen op gereageerd door heel gericht veel tijd en energie in deze groep te stoppen.”

Ook kregen scholen in armere buurten een groter deel van de 8,5 miljard euro die het kabinet uittrekt om de leerachterstanden aan te pakken. Dat lijkt effect te hebben, zegt Haelermans. „En dat is goed nieuws, maar we zien tegelijkertijd dat kinderen van hogeropgeleide ouders inmiddels een grotere leervertraging hebben.”

Dat komt, vermoedt Haelermans, doordat scholen in hun pogingen leerlingen met de grootste vertraging weer op de rit te krijgen, wellicht onbedoeld het niveau van de hele klas verlagen. „Door de focus op leerlingen met de meeste vertraging werden andere leerlingen misschien niet genoeg uitgedaagd.”

Daarnaast denkt Haelermans dat ouders die tijdens de eerste schoolsluitingen nog enorm hun best deden te helpen met thuisonderwijs, daar in de loop van het tweede coronajaar geen tijd en energie meer voor hadden. „Logisch, maar je ziet dus wel meteen het effect.”

Sinds het uitbreken van de coronapandemie onderzoekt het NCO elk half jaar de prestaties van basisschoolleerlingen. Voor het vierde onderzoek, waarvan de resultaten deze dinsdag werden gepubliceerd, zijn gestandaardiseerde toetsen van leerlingen op 2.200 basisscholen, ruim een derde van het totale aantal, met elkaar vergeleken.

De trend na twee jaar onderzoek stemt niet optimistisch, zegt Haelermans. De vertraging in begrijpend lezen is ingelopen, maar met rekenen, wiskunde en spelling lopen leerlingen op alle niveaus nog flink achter. Bij rekenen gaat het per schooljaar gemiddeld om een vertraging van tien weken, een kwart van het totale schooljaar.

Niet goed linken

Die achterstand halen ze niet gemakkelijk in, zegt Haelermans. „Als je een bepaald stukje basiskennis mist bij rekenen en wiskunde blijft je dat achtervolgen. Je kunt nieuwe kennis dan niet goed linken aan wat je eerder had moeten leren.”

Repareren en inhalen lukte in het tweede coronajaar niet goed, omdat ook dit schooljaar „rommelig” is, zegt Haelermans. Nog los van de vele klassen die in het najaar en winter naar huis werden gestuurd, kampen veel scholen met een tekort aan leraren. Haelermans: „Inhaalprogramma’s konden vaak niet doorgaan, omdat er geen mensen zijn om het te doen.”

Eind deze week krijgen de leerlingen uit groep acht de uitslag van de eindtoets. Haelermans houdt haar hart vast, zegt ze. „Deze leerlingen zaten in groep zes toen de pandemie uitbrak. Zij hebben er drie schooljaren op rij last van gehad. Ik vrees dat ze de eindtoets minder goed hebben gemaakt dan ze anders hadden gedaan. Maar ik hoop dat ik ongelijk krijg.”

Engels een kernvak

maar veel kids vinden het moeilijk

Natasja van PLEK Huiswerkbegeleiding en Esther van Het Bijleslokaal weten het als geen ander: de Engelse resultaten vallen flink tegen bij veel leerlingen. Grammatica, spreekvaardigheid, woordenschat, tieners worstelen ermee. En als je kind dan ook nog naar een middelbare school gaat waar Engels de voertaal is?

Stel, je wilt je kind in één week bijspijkeren in Engels. Als je googelt, zijn er veel Engelse zomerkampen te vinden in het buitenland, maar in Nederland is het aanbod matig. Reden voor Het Bijleslokaal en PLEK Huiswerkbegeleiding om de krachten te bundelen. Komende zomer vindt in het Gooi de intensieve Zomercursus Engels plaats voor kinderen die zich willen voorbereiden op de brugklas, beter willen worden in grammatica en woordenschat of die het gewoon leuk vinden om beter Engels te kunnen spreken.

De Summerschool vindt plaats in Bussum. De week van 15-19 augustus (van 9.30 tot 16.00 uur) is bedoeld voor de groep 8-ers die naar de brugklas gaan. Zie het als een goede voorbereiding, na een lagere school, waar meestal weinig tot niets aan Engels is gedaan. De kids doen ook leuke dingen: games, sport, creatief. A week of English Fun!

In de week van 22-26 augustus zijn leerlingen uit de onderbouw van de middelbare school welkom. Vijf ochtenden in de week Engels ophalen, op een leuke intensieve manier, samen met medeleerlingen is het tevens een gezellige tijd met medecursisten. In de middag zijn ze lekker vrij. Na deze week beheerst je kind alle grammaticaregels uit de onderbouw perfect!

Meld je kind nu aan via hetbijleslokaal.nl/summerschool

Meer info? o6-53438933

info@hetbijleslokaal.nl

Eindtoets in 2024 al in februari

De eindtoets in groep acht van het basisonderwijs wordt vanaf 2024 al in februari afgenomen. Dat is ná het voorlopige schooladvies, maar ruim vóór de aanmeldingstermijn van middelbare scholen, half maart. Kinderen maken hun eindtoets nu tussen half april en half mei, terwijl ze maanden eerder al hun schooladvies krijgen.

Scholen moeten dit advies heroverwegen als de uitslag van de eindtoets hoger is, maar dat heeft nu vaak geen zin meer, omdat de aanmeldingstermijn voor middelbare scholen dan al voorbij is. Door de toets naar voren te halen, krijgen leerlingen meer kans om alsnog naar een hoger schooltype te kunnen.