Toename van jonge kinderen met bijles

U bent op zoek naar bijles voor uw kind. Veel ouders vinden het te vroeg of overdreven om een basisschoolleerling al bijles te laten volgen. Maar wist u dat er steeds meer bijlessen worden aangeboden aan basisschoolkinderen, zelfs al uit groep 3?

Een veelgehoorde reden is dat er op school weinig individuele aandacht naar de kinderen kan gaan. Dat is niet zo gek. Op veel basisscholen zijn de klassen overvol, soms wel 36 leerlingen. Er is immers geen wet die een maximum voorschrijft aan het aantal kinderen in een klas. Daarnaast leiden bezuinigingen tot minder docenten. Tel daarbij op de nieuwe regeling van ‘passend onderwijs’ waar basisscholen aan moeten voldoen (kinderen die voorheen naar speciaal onderwijs gingen gaan nu naar de reguliere basisschool). De diversiteit aan kinderen en niveaus maakt het voor een leraar erg moeilijk om de prestaties op peil te houden.

Kortom: veel kinderen komen niet uit de verf op school. Volgens de Onderwijsraad presteert een op de 7 leerlingen onder zijn of haar niveau.

Veeleisende overheid

De overheid is de afgelopen jaren meer eisen gaan stellen aan de toets-scores van scholen. De Cito-normen zijn sinds 2014 aangepast; je moet nu als kind meer punten scoren voor een gemiddeld rekenniveau dan de voorgaande jaren. Ten tweede is het voor ouders steeds gebruikelijker om te kijken naar de Cito-resultaten van een basisschool. U begrijpt dat de school hierdoor hogere eisen stelt aan de leerlingen, om zo haar reputatie hoog te kunnen houden. Scholen en kinderen staan hierdoor onder druk waardoor meer kinderen gezien worden als probleem. Daarnaast zijn scholen gericht op het overgaan van kinderen, of dit nu met een 9 of een 6 gebeurt, is voor de school niet het belangrijkste aandachtspunt.

Geen differentiatie

De leerstof is gemaakt voor de gemiddelde leerling. In de praktijk krijgen grote groepen leerlingen hetzelfde onderwijs; er is weinig tijd voor individuele begeleiding. Niet gek dat er veel leerlingen naast de boot vallen: ze zijn niet gemiddeld en hebben moeite met een of meer vakken. Zwakke leerlingen raken gedemotiveerd door hun fouten; goede leerlingen blijven hangen in hun middelmatigheid.

Onvoldoende tijd

Leraren zijn 10% van hun tijd kwijt met nakijken. Ook daardoor blijft er minder tijd over om een leerling individueel feedback te geven. Terwijl het steeds meer nodig is vanwege grote klassen, meer druk op de prestatie en drukkere mondige kinderen. Leraren hebben meer tijd nodig om zich met de sociale aspecten van het kind bezig te houden, en daarmee komt de leerstof die op de Cito-toets wordt bevraagd in het gedrang.

Slechte planning

Toetsen worden aan het eind van bepaalde leerstof gegeven. Tijdens de rapport besprekingen worden ouders geconfronteerd met een lage score van hun kind zonder dat er in het schooljaar nog veel tijd is om het bij te schaven.

Betere basis door bijles

Bijlessen kunnen uw kind net dat extra duwtje in de rug geven en hen de basis beter laten beheersen. Niet alleen zitten ze daardoor lekkerder in hun vel, ze gaan wellicht ook een niveau omhoog. Ons doel is niet dat alle kinderen naar het VWO moeten, maar dat ze door een betere basis soepel door het basisonderwijs heen gaan en stabiel naar het voortgezet onderwijs kunnen.