Wacht niet te lang met bijles!

Veel ouders stellen bijles uit, terwijl hun kind al een achterstand heeft opgelopen in groep 3 en 4. In die groepen wordt juist de basis gelegd voor het lezen, schrijven en rekenen.

Lezen

Een veel voorkomende achterstand bij lezen en spelling is het niet beheersen van de ‘klank-teken-koppeling’. Dat wil zeggen: bij technisch leren lezen gaat het erom dat de hersenen letters vlot kunnen koppelen aan klanken. De letters herkennen en de letters schrijven. Dit levert letterkennis op. Na het leren van de letters komt het combineren van letters tot woorden en nog later tot hele zinnen. Als teksten moeilijker worden komen ze er niet meer uit. Kinderen ontwikkelen achterstanden op het gebied van begrijpend lezen omdat het bij het technisch lezen de leerstrategieën niet optimaal ontwikkeld zijn.

Rekenen

Bij kinderen met rekenproblemen ligt het bijna altijd aan het feit dat het optellen en aftrekken tot 20 niet geautomatiseerd is.  Kinderen hebben hierdoor vaak onhandige rekenstrategieën. Wanneer het rekentempo omhoog gaat en de sommen ingewikkelder worden, komen deze kinderen in de problemen.

Wanneer is de beste tijd om te starten met bijles?

Zo vroeg mogelijk! In groep 3, 4 of 5. Hoe eerder je zoon of dochter bijles krijgt, hoe makkelijker het is om van de achterstand een voorsprong te maken. En uiteindelijk heb je minder bijlessen nodig dan als je later start. Dat levert ook minder kosten op!

Als een kind niet meekomt

Te lang wachten kan de volgende gevolgen hebben:

  • Faalangst.
  • Een steeds groter wordende achterstand, hetgeen moeilijker wordt om in te halen.
  • Blijven zitten.
  • Als het kind moeite heeft met technisch lezen, ontstaan ook achterstanden op het gebied van andere vakken waarbij gelezen moet worden.
  • Het niet bereiken van het gewenste schoolniveau op de middelbare school.