Leren leren voor groep 8 en brugklas

Het is voor de kinderen uit groep 8 en de brugklas een rare tijd (en niet alleen voor hen). In groep 8 kunnen ze wel wat voorbereiding op de brugklas gebruiken. Daarnaast krijgen veel brugklassers, die toch al moeite hadden met de toetsen leren en het plannen, nu niet de begeleiding die ze nodig hebben. 

Nu de jongere kinderen wel weer in fases naar school mogen, en wat meer tijd over hebben, maken we van de nood een deugd. Het Bijleslokaal heeft samen met PLEK Huiswerkbegeleiding de Leren Leren workshop opgezet, waaraan kinderen in groepjes kunnen deelnemen. 

Door deelname aan deze workshop:

  • leert een kind geheugentechnieken aan
  • verbetert het tekstbegrip middels de unieke Kleurmethode
  • leert een kind de technieken aan van de conceptmap (gestructureerde Mindmap)
  • leert een kind informatie via een snellere breinroute naar het langetermijngeheugen te brengen
  • wordt een kind bewust van zijn/haar talenten

Op vrij- en zaterdagen in mei en juni vinden de workshops plaats.
Meer info