Nu ook Engelse les

Engelse les is op alle basisscholen verplicht vanaf groep 7. Sommige basisscholen beginnen al in groep 1, anderen in groep 3 of hoger.

Op het voortgezet onderwijs en vervolgopleidingen is de Engelse taal steeds belangrijker geworden en telt als ‘kernvak’ zwaarder mee. Om de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs goed te laten verlopen is extra voorbereiding mooi meegenomen.

Wilt u uw kinderen voorbereiden of laten bijspijkeren in de Engelse taal? Dat kan. Het Bijleslokaal geeft Engelse lessen op ieder niveau op een speelse manier, waarbij woordenschat, grammatica en spreek- en luistervaardigheid aan bod komen. Op dinsdag, woensdag en donderdag vinden de groepslessen plaats, maar andere middagen in ook mogelijk in overleg. Meldt u zelf een groepje aan van minimaal 3 kinderen, dan profiteert u van een lager tarief per kind. Meer info of aanmelden.